دانلود بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

یکی از بهترین فایل ها با عنوان بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشیهم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:دانلود پایان نامه سبک های رهبری نوآوری آموزشی

چکیده

موضوع پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی میباشد. این پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی است. جامعةآماری مورد پژوهش، معلمان مدرسه میباشدكه50 نفرنمونه دردسترس انتخاب شدند. ابزارجمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامةسبك رهبری وپرسشنامةنوآوری اقتباس شده از کتاب راهبردهای مدیریت نانچیان ،توکلی، و موسوی قرامشلومیباشد. که نتایج زیربه دست آمد: بین سبك رهبری وظیفه مدار و گسترش نواوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه قوی و مستقیم می باشد که R پیرسون در این فرضیه 0.6 می باشد و در فرضیه ی دیگر بین سبک رهبری انسان گرا و نوآوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد چون Sig آن 0.00 بود و کمتر از 0.05 است که این رابطه قوی و مستقیم می باشد و R پیرسون آن 0.6 می باشد.که هر دو فرضیه در این پژوهش قابل قبول هستند. میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح پایین (از بین سه سطح بالا،متوسط و پایین) و انسان گرا بودن در سطح متوسط به ترتیب با(52-44-48) بیشترین درصد فراوانی و میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح بالا و انسان گرا بودن در سطح پایین به ترتیب با (12-16-16) کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. واریانس و انحراف معیار در میزان نوآور بودن بالاترین(119.8-10.9) و در میزان انسان گرا بودن کمترین مقدار(22.2-4.7) می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه 7

بیان مسئله 11

اهداف پژوهشی 15

اهداف جزئی 15

تعاریف واژه ها واصطلاحات 15

فصل دوم

تعریف مدیریت 18

مدیریت عملی (کلاسیک) 31

روابط انسانی 31

نقش ومسئولیت های مدیران در فرآیند تغییر 32

سبک تغییر مشارکتی 33

تغییر نوآوری 33

منابع قدرت مدیر 35

فصل سوم

روش انجام پژوهش 40

روش وابزار گردآوری پژوهش 45

فصل چهارم

اعتبار وپایابی پرسشنامه 47

تجزیه و تحلیلاطلاعات 47

4-1 مقدمه 47

4-2 یافته های توصیفی 48

4-2-2 تحصیلات 49

4-2-3 : میزان نوآور بودن مدیر 50

4-2-4 : میزان وظیفه گرایی مدیر 52

4-2-5 : میزان انسان گرایی مدیر 53

4-3 :نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره های متغیرهای مستقل و وابسته 56

4-4 : یافته های استنباطی 57

4-4-1- آزمون فرضیه ها 57

فصل پنجم

5-1 : بحث و نتیجه گیری 60

5-2 : راهکارها و پیشنهادات 62

5-3 : محدودیت ها و مشکلات پژوهش 62

فهرست منابع 63

پیوست ها

پرسشنامه میزان نوآور بودن 67

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت پرتو امید (درس 7 فارسی کلاس نهم):پرتو امید,پاورپوینت پرتو امید,دانلود پاورپوینت پرتو امید,پاورپوینت کتاب فارسی کلاس نهم,دانلود پاورپوینت کتاب فارسی کلاس نهم,پاورپوینت درس 7 فارسی نهم پرتو امید,پرتو امید,پاورپوینت پرتو امید,پاورپوینت درس 7 فارسی نهم

استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه):عنوان استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه),دسته مدیریت,فرمت پاورپوینت,تعداد اسلاید 33 اسلاید,این فایل در زمینه” استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه)” می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است,تحولهای بنیادی سازمان,مقا

خط مشی بازاریابی كشورهای در حال توسعه:بازاریابی,كشورهای در حال توسعه, استانداردسازی, تولید

پاورپوینت ناخون جویدن کودکان و درمان آن:ناخون جویدن کودکان ودرمان آن,پاورپوینت ناخون جویدن کودکان ودرمان آن,دانلود پاورپوینت ناخون جویدن کودکان ودرمان آن,ناخون جویدن کودکان,پاورپوینت ناخون جویدن کودکان,دانلود پاورپوینت ناخون جویدن کودکان,درمان ناخون جویدن کودکان,پاورپوینت درمان ناخون جویدن کودکان,دانلود پاورپوینت درمان ناخون جویدن کودکان,روان شناسی,پاورپوینت روان شناسی ,دانلو

پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای:دانلود پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای,زراعت غلات علوفه ای,فایل دانلود پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای

تحقیق ابوریحان محمد بن احمد بیرونی:ابو ریحان محمد بن احمد بیرونی ,زندگینامه ابوریحان بیرونی,تاریخچه ابوریحان بیرونی,اثار ابو ریحان بیرونی,تحقیق مالهند,قانون مسعودی,صیدنی,اثار وقایه,دانلود ,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه

سرگذشت دانش پزشكی تا رنسانس:دانش پزشکی,سرگذشت دانش پزشکی,پزشکی تا رنسانس,تاریخ پزشکی,سرگذشت دانش پزشكی تا رنسانس,سرگذشت دانش پزشكی,سرگذشت پزشكی,دانش پزشكی تا رنسانس,پروژه,پایان نامه,تحقیق,مقاله,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

سمینار پژوهشی ایمنی در مجتمع های مسکونی:پژوهش,معماری,ایمنی در مسکن,ایمنی ساخت ,مجتمع های مسکونی,تحلیل گرافیکی,پژوهش , معماری,سمینار,طرح5معماری,ایمنی,مجتمع مسکونی,محوطه مسکونی,طراحی

بررسی نقش آهن به عنوان یك فلز كلیدی در فرآیند زندگی گیاهان:بررسی نقش آهن,فلز كلیدی,فرآیند زندگی گیاهان,بررسی نقش آهن به عنوان یك فلز كلیدی,بررسی نقش آهن به عنوان یك فلز كلیدی در فرآیند زندگی گیاهان,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت برنامه ریزی و كنترل پروژه:دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و كنترل پروژه,برنامه ریزی و كنترل پروژه,شبكه‌های پیشنیازی PN,PERT,پروژه مهندسی صنایع,CPM,پاورپوینت برنامه ریزی و كنترل پروژه,كنترل پروژه