دانلود بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

یکی از بهترین فایل ها با عنوان بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشیهم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:دانلود پایان نامه سبک های رهبری نوآوری آموزشی

چکیده

موضوع پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی میباشد. این پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی است. جامعةآماری مورد پژوهش، معلمان مدرسه میباشدكه50 نفرنمونه دردسترس انتخاب شدند. ابزارجمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامةسبك رهبری وپرسشنامةنوآوری اقتباس شده از کتاب راهبردهای مدیریت نانچیان ،توکلی، و موسوی قرامشلومیباشد. که نتایج زیربه دست آمد: بین سبك رهبری وظیفه مدار و گسترش نواوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه قوی و مستقیم می باشد که R پیرسون در این فرضیه 0.6 می باشد و در فرضیه ی دیگر بین سبک رهبری انسان گرا و نوآوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد چون Sig آن 0.00 بود و کمتر از 0.05 است که این رابطه قوی و مستقیم می باشد و R پیرسون آن 0.6 می باشد.که هر دو فرضیه در این پژوهش قابل قبول هستند. میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح پایین (از بین سه سطح بالا،متوسط و پایین) و انسان گرا بودن در سطح متوسط به ترتیب با(52-44-48) بیشترین درصد فراوانی و میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح بالا و انسان گرا بودن در سطح پایین به ترتیب با (12-16-16) کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. واریانس و انحراف معیار در میزان نوآور بودن بالاترین(119.8-10.9) و در میزان انسان گرا بودن کمترین مقدار(22.2-4.7) می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه 7

بیان مسئله 11

اهداف پژوهشی 15

اهداف جزئی 15

تعاریف واژه ها واصطلاحات 15

فصل دوم

تعریف مدیریت 18

مدیریت عملی (کلاسیک) 31

روابط انسانی 31

نقش ومسئولیت های مدیران در فرآیند تغییر 32

سبک تغییر مشارکتی 33

تغییر نوآوری 33

منابع قدرت مدیر 35

فصل سوم

روش انجام پژوهش 40

روش وابزار گردآوری پژوهش 45

فصل چهارم

اعتبار وپایابی پرسشنامه 47

تجزیه و تحلیلاطلاعات 47

4-1 مقدمه 47

4-2 یافته های توصیفی 48

4-2-2 تحصیلات 49

4-2-3 : میزان نوآور بودن مدیر 50

4-2-4 : میزان وظیفه گرایی مدیر 52

4-2-5 : میزان انسان گرایی مدیر 53

4-3 :نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره های متغیرهای مستقل و وابسته 56

4-4 : یافته های استنباطی 57

4-4-1- آزمون فرضیه ها 57

فصل پنجم

5-1 : بحث و نتیجه گیری 60

5-2 : راهکارها و پیشنهادات 62

5-3 : محدودیت ها و مشکلات پژوهش 62

فهرست منابع 63

پیوست ها

پرسشنامه میزان نوآور بودن 67

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت آزمایشگاه فیزیک 1 (ماشین آتوود-سطح شیبدار-اصطکاک):فیزیک 1,آزمایشگاه فیزیک 1,پاورپوینت آزمایشگاه فیزیک 1,ماشین آتوود,سطح شیبدار,اصطکاک,کاربرد ماشین آتوود,تحقیق درمورد آزمایشگاه فیزیک,دانلود مقاله آزمایشگاه فیزیک 1,ضریب اصطکاک,سطح شیبدار,اندازه گیری ضریب اصطکاک جنبشی

پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك و صنایع بتنی در ابتدای قرن 21(بخش اول):بایندرهای هیدرولیك و صنایع بتنی در ابتدای قرن21,پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك و صنایع بتنی در ابتدای قرن21,دانلود پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك و صنایع بتنی در ابتدای قرن21,بایندرهای هیدرولیك,پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك,دانلود پاورپوینت بایندرهای هیدرولیك,صنایع بتنی در ابتدای قرن21,پاورپوینت صنایع بتنی در ابتدای قرن21,دانلود پاورپوینت صنایع

پاورپوینت بچینگ:بچینگ,پاورپوینت بچینگ,دانلود پاورپوینت بچینگ,قسمت های مختلف بچینگ پلانت,پاورپوینت قسمت های مختلف بچینگ پلانت,دانلود پاورپوینت قسمت های مختلف بچینگ پلانت,اجزای تشکیل دهنده خط کامل بچینیگ پلانت ,پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده خط کامل بچینیگ پلانت ,دانلود پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده خط کامل بچینیگ پلانت ,انواع میکسر بچینگ پلانت,پاورپوینت انواع

پاورپوینت خاستگاه دین:دین,خاستگاه دین,پاورپوینت خاستگاه دین,پاورپوینت دین,تحقیق درمورد دین,دانلود مقاله خاستگاه دین,دانلود تحقیق خاستگاه دین,دانلود پاورپوینت خاستگاه دین

دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن:مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن,تعلل ورزی تحصیلی

پاورپوینت درس مبانی تغذیه ورزشی:دانلود پاورپوینت مبانی تغذیه ورزشی,پاورپوینت مبانی تغذیه ورزشی,مبانی تغذیه ورزشی,تغذیه ورزشی,مبانی تغذیه,پاورپوینت تغذیه ورزشی,غذا و نقش آن در بدن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

تحقیق درباره شغل فیزیکدان:تحقیق در مورد شغل فیزیکدان,تحقیق در رابطه با شغل فیزیکدان,تحقیق با عنوان شغل فیزیکدان,تحقیق با موضوع شغل فیزیکدان,معرفی شغل فیزیکدان,وظایف فیزیک دان,مهارت و دانش مورد نیاز فیزیک دان,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل فیزیک دان,بازارکار و آینده شغلی فیزیک دان,میزان درآمد فیزیک دان,شخصیت های مناسب فیزیک دان,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,

نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع:توان راكتیو,نقش توان راكتیو در شبكه,شبكه های انتقال و فوق توزیع,نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع,بررسی نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع,تحقیق توان راكتیو,جبران بار,مقاله نقش توان راكتیو در شبكه ,دانلود تحقیق درمورد توان راكتیو,دانلود مقاله بررسی نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع,پروژه,پژوهش,مقال

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان:مبانی نظری وپیشینه تنظیم شناختی هیجان,مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان,پیشینه نظری تنظیم شناختی هیجان, تنظیم شناختی هیجان,مبانی, نظری, تنظیم, شناختی, هیجان

مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی:انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی,مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی