خرید فایل بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:اعتبار حقوقی ,قطعنامه ها , وتوهای شورای امنیت, سازمان ملل متحد ,شورای امنیت,حق وتو,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این ركن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را كه در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : كتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش كتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملكرد این ركن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی كلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، ركن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به كلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی كه صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی كافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی كه در خود منشور برای آن لحاظ شده ، كسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1

مقدمه .................................................................................................................... 5

بخش اول : مبانی و كلیات

فصل اول : جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11

گفتار دوم : آیین كار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15

گفتار سوم : تشكیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترك ............................................................. 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49

بخش دوم : ارزیابی عملكرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار كننده ی شورای امنیت ............................... 62

مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ی غیرقهری .......................................... 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ی قهری ............................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های كشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70

مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72

مبحث دوم : در كره شمالی ...................................................................... 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79

مبحث اول : در كردستان عراق ................................................................ 81

مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88

مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90

مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101

مبحث اول : محدودیتهای كلی و عام ....................................................... 104

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاكمیت دولت ها ............ 108

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاكمیت دولتها ............................................................................................ 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاكمیت دولتها .............................................................................. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور............................................................................................................................................... 120

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122

مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125

فصل سوم : مكانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امكان كنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یك مساله ی واحد .......................................................................... 138

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141

نتیجه گیری ........................................................................................................... 147

منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بررسی سبك های یادگیری Learning style:دانلود پاورپوینت بررسی سبك های یادگیری Learning style ,تحقیق بررسی سبك های یادگیری Learning style ,مقاله بررسی سبك های یادگیری Learning style ,پاورپوینت بررسی سبك های یادگیری Learning style ,بررسی سبك های یادگیری Learning style ,سبك های یادگیری, Learning style

پاورپوینت طراحان برتر فضای سبز جهان:دانلود پاورپوینت طراحان برتر فضای سبز جهان,طراحان برتر فضای سبز جهان,فضای سبز شهری,پاورپوینت طراحی فضای سبز,آشنایی با طراحان برتر فضای سبز جهان,فضای سبز,پاورپوینت طراحان برتر فضای سبز جهان,پاورپوینت فضای سبز شهری

پاورپوینت معرفی شغل کارشناس امنیت اطلاعات (Information Security Expert):پاورپوینت در مورد شغل کارشناس امنیت اطلاعات,پاورپوینت در رابطه با شغل کارشناس امنیت اطلاعات,پاورپوینت با عنوان شغل کارشناس امنیت اطلاعات,پاورپوینت با موضوع شغل کارشناس امنیت اطلاعات,معرفی شغل کارشناس امنیت اطلاعات,وظایف متخصص امنیت اطلاعات,مهارت و دانش مورد نیازمتخصص امنیت اطلاعات,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل متخصص امنیت اطلاعات

مبانی نظری نمایش خلاق:مبانی نظری وپیشینه تحقیق نمایش خلاق,پیشینه نظری نمایش خلاق,مبانی نظری نمایش خلاق, نمایش خلاق,مبانی, نظری, نمایش, خلاق

پاورپوینت بررسی و ارزيابی ريسک حريق:بررسی و ارزيابی ريسک حريق,پاورپوینت ارزيابی ريسک حريق,حریق,ارزيابی ريسک حريق ,پاورپوینت مراحل ارزيابي ريسک حريق,شناسايي خطرات حريق,ریسک حریق,پاورپوینت بررسی خطرات حریق,شناسايي خطرات حريق

پاورپوینت مدیریت نوین توریسم جهانی ساختار توریسم:مدیریت نوین توریسم جهانی ساختار توریسم,پاورپوینت آشنایی با مدیریت نوین توریسم جهانی ساختار توریسم,مدیریت نوین توریسم جهانی,پاورپوینت ساختار توریسم,ساختار توریسم,توریست,وسایل جابجایی مسافر ,پاورپوینت حمل و نقل,پاورپوینت مدیریت نوین توریسم جهان

مبانی نظری عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد، عملکرد بازار:مبانی نظری عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد، عملکرد بازار,مبانی نظری عملکرد سازمان,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,مبانی نظری عملکرد بازار,مبانی نظری, عملکرد سازمان,ارزیابی عملکرد, عملکرد بازار

جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی متون نظم (بخش اول):دانلود جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی متون نظم(بخش اول) ، دانلود، جزوه مجموعه زبان و ادبیات فارسی متون نظم(بخش اول) ، دانلود جزوه ، مجموعه زبان و ادبیات فارسی ، متون نظم(بخش اول) ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب و ک

پاورپوینت آشنایی با میدان:دانلود پاورپوینت آشنایی با میدان,آشنایی با میدان,میدان,پاورپوینت میدان,تاریخچه میدان در اروپا,میدان در ایران باستان,پاورپوینت آشنایی با میدان,بررسی شکل گیری میدان,تاریخچه میدان

پاورپوینت زندگینامه هربرت بلومر:پاورپوینت زندگینامه هربرت بلومر,دانلود پاورپوینت زندگینامه هربرت بلومر,پاورپوینت رایگان زندگینامه هربرت بلومر,پاورپوینت زندگی نامه هربرت بلومر,پاورپوینت آشنایی با هربرت بلومر,پاورپوینت بیوگرافی هربرت بلومر,دانلود زندگینامه هربرت بلومر,زندگینامه هربرت بلومر,تحقیق زندگینامه هربرت بلومر,پروژه زندگینامه هربرت بلومر,دانلود پاورپوینت زندگی نامه هربرت بلومر,دانلود پاورپوینت آشنایی با هربرت بلومر,دانلود پاورپوینت بیوگرافی هربرت بلومر,