خرید فایل پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:پیشرانه های موشكی, مایع ,ژل ,هیبرید,پیشران,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

منظوراز پیشرانه ها[1] ،یک مخلوط شیمیایی استکه شامل سوخت (احیا شونده) و اکسنده میباشد، پیشرا نه ها از جمله (مایع،ژل،هیبرید) به عنوان پیشرانه های دوجزیی[2] یاد می شوند وعموماًپیشرا نه ها را به همین نام می شناسند و از این رو کمتر به نام پیشرا نه های تک جزیی[3] تلقی می شوند.

از این رو در دهه های اخیر ،محققان سعی نمودند كه معروفترین و پیشرفته ترین پیشرانه های مایع و ژل و هیبرید را در زمینه پیشرانش های موشكی ارائه دهند كه شامل: خانواده آزیدها و آمینها و هیدازین ها بصورت مایع ،ژل و هیبرید می باشند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول) پیشرانهای مایع

1-1) تاریخچه پیشرا نه های مایع

1-2) انواع پیشرانه ها ی مایع

1-3) دسته بندی پیشرانه های مایع

1-4) معایب پیشرانه های مایع

1-5) مزایای پیشرانه های مایع

1-6) معرفیانواع سوخت های مایع

1-7) معرفی انواع اکسنده های مایع

1-8) پارامترهای اساسی و معیار های مهم درارزیابی پیشرا نه های مایع

1-9) معرفی برترین سوخت ها ی مایع

1-10) معرفی برترین سوخت ها ی مایع

1-11) معرفی برترین اکسنده های مایع

1-12) روند توسعه پیشرانه های مایع در سیستم های موشکی

فصل دوم) پیشرانهای ژل

2-1) ژل چیست

2-2) مزایا و معایب های پیشرانه های ژ ل درمقایسه با پیشرانه های مایع وجامد.

2-3) تاریخچه پیشرانه های ژل

2-4) رئولوژی پیشرانه ژل

2-5) شیمی ژل

2-6) رئومتری(سیال سنجی)

2-7) ژلنتها

2-8) جریان پیشرا نه های ژل

2-9) پارامتر های مهم در ارز یابی پیشرانه های ژل

فهرست مطالب

عنوان مطالب

2-10) مهمترین پیشرانه های ژل

2-11) مهمترین اکسید کنند های ژل

2-12) مهمترین ژل کننده ها

فصل سوم) پیشرانه های هیبریدی

3-1) خط سیر توسعه پیشرا نهای هیبریدی

3-2) تریبریدها

3-3) مزایاومعایب سیستم های هیبریدی در مقایسه باسایر پیشرا نه ها

فصل چهارم) نتیجه گیری

مراجع لاتین

فهرست جدول ها

عنوان مطالب

2-1: خواص فیزیکی نمونه نفتی

2-2: نتایج حاصل از سه آزمایش

فهرست شکل ها

عنوان مطالب

1-1 : عنصر هندسی

1-2 : محاسبه ضریب خود نفوذی با استفاده از نمودار

2-1 : سیستم Solvent-Heavy oil

2-2 : نمایی از Visual cell

2-3 : نمایی از سل حجم ثابت دکتر ریاضی

2-4 : پارامترهای مربوط به شکل 3

2-5 : تغییرات فشار بر حسب زمان

2-6 : تغیرات ارتفاع بی بعد مایع با زمان در دمای8/37درجه سانتی گراد

2-7 : تغییرات فشار بی بعد درحجم ثابت در8/37درجه سانتی گراد

2-8 : ضریب نفوذ سیستم متان- پنتان در8/37درجه سانتی گراد برای فاز گاز ومایع

2-9 : مقایسه ضریب نفوذ ماسبه شده از روش ریاضی با سار روش ها

2-10 : شرایط استفاده شده در روش Zhang

2-11 : داده های فشار – زمان برای سیستم نفت- دی اکسید کربن

2-12 : داده های فشار – زمان برای سیستم نفت- متان

2-13 : داده های فشار- زمان برای سیستم متان-نفت در صفحه نیمه لگاریتمی

2-14 : داده های فشار- زمان برای سیستم دی اکسید کربن -نفت در صفحه نیمه لگاریتمی

2- 15 : ضریب نفوذ سیستم نفت- دی اکسید کربن در فشارهای تعادلی مختلف

2- 16 : ضریب نفوذ سیستم نفت- متان در فشارهای تعادلی مختلف

2-17 : : روش عددی سیستم دی اکسید کربن- نفت

2-18 : رسم داده های روش عددی سیستم متان- نفت

2-19 : مقایسه نتایج این روش با دیگر تحقیقات

2-20 : نمایی از یک Blind Cell

2-21 : فشار بر حسب زمان

2-22 : نمایش داده ها در صفحه نیمه لگاریتمی

2-23 : نتایج آزمایشگاهی در مشار 8 مگاپاسکال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری رضایت مشتری:پیشینه و مبانی نظری رضایت مشتری , مبانی نظری رضایت مشتری ,پیشینه نظری رضایت مشتری , رضایت مشتری

بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده:پروژه,پایان نامه,مقاله,تحقیق,بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده,پروژه بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده,پایان نامه بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده,مقاله بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده,تحقیق بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود مقاله,دانلو

پیشینه و مبانی نظری تحقیق الگوهای منجر به بارش:پیشینه و مبانی نظری تحقیق الگوهای منجر به بارش, مبانی نظری تحقیق الگوهای منجر به بارش,پیشینه نظری تحقیق الگوهای منجر به بارش,پیشینه و مبانی نظری,تحقیق الگوهای منجر به بارش,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

جزوه بهداشت محیط رشته ایمنی صنعتی:مفهوم سلامتی و بیماری

پاورپوینت یونجه 2:پاورپوینت یونجه 2,مقاله پاورپوینت یونجه 2,جزوه پاورپوینت یونجه 2,تحقیق پاورپوینت یونجه 2,پروژه پاورپوینت یونجه 2,پاورپوینت یونجه 2

پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال:دانلود پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال ,نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال ,فناوری اطلاعات,کارآفرینی دیجیتال ,ارتباطات,پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال,دیجیتال

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی ,مبانی نظری, پیشینه تحقیق, برنامه ریزی روستایی , توسعه روستایی

پاورپوینت معماری اصفهان در دوران صفویه:دانلود پاورپوینت معماری اصفهان در دوران صفویه,معماری اصفهان در دوران صفویه,کاخ عالی قاپو ,مسجد امام اصفهان (مسجد شاه),مسجد شیخ لطف الله,پاورپوینت معماری سبک اصفهان,شکوه دوره صفویه,معماری سبک اصفهان,مجموعه وکیل شیراز,مسجد و مدرسه آقا بزرگ

پاورپوینت بانک جهانی چیست:پاورپوینت بانک جهانی چیست,دانلود پاورپوینت بانک جهانی چیست,پاورپوینت رایگان بانک جهانی چیست,پاورپوینت تعریف بانک جهانی,پاورپوینت معرفی بانک جهانی,پاورپوینت آشنایی با بانک جهانی,دانلود بانک جهانی چیست,بانک جهانی چیست,تحقیق بانک جهانی چیست,پروژه بانک جهانی چیست,دانلود پاورپوینت تعریف بانک جهانی,دانلود پاورپوینت معرفی بانک جهانی,دانلود پا

جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی:دانلود جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی) رشته کشاورزی ، دانلود جزوه ، آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی) رشته کشاورزی ، دانلود ، جزوه آزمون سال های گذشته(علوم باغبانی) ،رشته کشاورزی، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب