خرید زبان انگلیسی رشته کشاورزی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان زبان انگلیسی رشته کشاورزی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:دانلود کتاب زبان انگلیسی رشته کشاورزی,کتاب زبان انگلیسی رشته کشاورزی,دانلود زبان انگلیسی رشته کشاورزی,دانلود کتاب کنکور ,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود م

زبان انگلیسی رشته کشاورزی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی (البته بعضی دروس برای دیگر گرایش ها هم قابل استفاده است) ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

Somatic cell hybridization :

Somatic cell hybridization also called somatic cell fusion or protoplast fusion Refers to

the fusion of plant protoplasts ( cells devoid of cell walls ) from Somatic cells of different

species and the subsequent regeneration of hybrid Plants from the fused protoplasts.

The procedure is peoposed for use in plaut breeding to form a hybrid by fusing somatic

cells where seeds cannot be obtained by sexual hybridization following Wide crosses.

Biological yield : the total yield of plant material.

اصلاح نباتات هنر و علم بهبود ریشه ارش گیاهان به نفع بشریت می باشد.

چطور تنوعات قابل توارشا در طبیعت خلق می شوند ؟

تنوعات قابل توارشا در گیاهان و در طبیعت از طریق موتاسیون – ترکیبات ژنی – تنوع در تعداد کروموزوم ایجاد می

گردند.

گونه های گیاهی در طبیعت طی پروسه های مراحل رشدی آنها تکاملی پیدا می کند. اگر اصلاح گران نتوانند یکپمای

مورد نظر گیاهی خود را بوسیله انتخاب از مخلوط ژنتیکی جمعیتهای طبیعی یک گونه گیاهی بدست آورند. آنها مجبور

به ایجاد جمعیتهای جدیدی از آنچه که به انتخاب ارقام بهتر می انجامد روی بیاورند.

مجموعه تست

Part A: Grammar and Vocabulary

Choose the best answer to each question.

١- Farmers look forward ……… in the country fairs every summer.

١) to participate ٢) participating ٣) to participating ٤) for participating

٢- Unlike most Europeans many Americans ……… bacon and eggs for breakfast.

١) used eating ٢) used to eating ٣) are used to eat ٤) are used to eating

٣- Not until a monkey is several years old ……… to show signs of independence

from its mother.

١) it begins ٢) beginning ٣) to begin ٤) does it begin

٤- The country would have won the war if the army ……… better.

١) fought ٢) had fought ٣) has fought ٤) would fight

٥- The court ……… the agreement after months of debate.

١) nullified ٢) penetrated ٣) vanished ٤) inclined

٦- Pop art aimed to show all ……… of modern culture.

١) facets ٢) outlines ٣) retorts ٤) analogies

٧- The ……… of life forms on Earth makes zoology an interesting area of study.

١) accomplishment ٢) diversity ٣) vibration ٤) exaggeration

٨- The ……… export of the Middle East is Petroleum.

١) immense ٢) exceeding ٣) predominant ٤) brilliant

Part B: Cloze Test

Choose the answer that best completes each blank.

مجموعه تست

Part A: Vocabulary and Grammar

Directions: Choose the number of the answer (١) (٢) (٣) or (٤) that best completes

the sentence.Then mark your choice on your answer sheet.

١-We have ……… all the latest safety features into the design so there is no need to

worry about the project on that count

١) derived ٢) consisted ٣) comprised ٤) incorporated

٢-Shes working for an overseas ……… of the company and earning a huge salary

for an

employee of her experience.

١) authority ٢) accessory ٣) subsidiary ٤) supplementary

٣- Many experts ……… rewarding your child for good behaviour but few would

suggest punishment for bad behaviour.

١) amend ٢) acquire ٣) attribute ٤) advocate

٤- Malnutrition in the region is quite ……… affecting up to ٧٨٪ of children under

five.

١) conflicting ٢) widespread ٣) inconsistent ٤) obligatory

٥- The explosion was of such ……… that it was heard five miles away; it smashed

shop windows all around the area.

١) intensity ٢) deviation ٣) enthusiasm ٤) complemen

One useful learning technique is mnemonics. The Greeks (٩) ……… this memory

system from their (١٠) ……… of mnemosyne who was the goddess of memory.

They learned that you can remember things (١١) ……… them together in some way.

For example as soon as your brain (١٢) ……… the word "apple" it remembers the

colors tastes textures smells etc. of that particular fruit.

٩- ١) developed ٢) had developed ٣) have developed ٤) were developing

١٠- ١) participation ٢) invention ٣) worship ٤) arrangement

نوع فایل:Pdf

سایز :7.21 MB

تعداد صفحه:466

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری اضطراب، نظریه های اضطراب:مبانی نظری اضطراب، نظریه های اضطراب,مبانی نظری اضطراب,مبانی نظری نظریه های اضطراب,مبانی نظری, اضطراب, نظریه های اضطراب

پاورپوینت نقش اقلیم در ساخت سکونتگاههای ایران:دانلود پاورپوینت نقش اقلیم در ساخت سکونتگاههای ایران,بررسی نقش اقلیم در ساخت سکونتگاه,اقلیم معتدل و مرطوب,نقش اقلیم در ساخت سکونتگاههای ایران,اقلیم سرد و برفی,اقلیم گرم و خشک,اقلیم گرم و مرطوب,پاورپوینت نقش اقلیم در ساخت سکونتگاه

پاورپوینت بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر:دانلود پاورپوینت بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر,تحقیق بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر,مقاله بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر,پاورپوینت بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر,بررسی نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر,سیر صعودی ,معماری ,كامپیوتر

پاورپوینت پیشوایان اسوه (درس 6 دین و زندگی 2):پاورپوینت پیشوایان اسوه (درس 6 دین و زندگی 2) ,پاورپوینت پیشوایان اسوه ,پیشوایان اسوه,پاورپوینت درس 6 دین و زندگی 2,درس 6 دین و زندگی 2,پاورپوینت درس پیشوایان اسوه,دانلود پاورپوینت درس پیشوایان اسوه

پاورپوینت مجتمع مسکونی مهر در خیابان فرشته تهران:پاورپوینت مجتمع مسکونی مهر در خیابان فرشته تهران,مجتمع مسکونی مهر در خیابان فرشته تهران,مجتمع مسکونی مهر,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های م

مبانی نظری وفاداری مشتریان و اعتماد:مبانی نظری وفاداری مشتریان و اعتماد(فصل دوم تحقیق)

پاورپوینت بتن مسلح به الیاف فولادی:بتن مسلح به الیاف فولادی,بتن مسلح,بتن,پاورپوینت بتن مسلح به الیاف فولادی,دانلود پاورپوینت بتن مسلح به الیاف فولادی,دانلود مقاله بتن مسلح به الیاف فولادی,مقاله بتن مسلح به الیاف فولادی,پروژه بتن مسلح به الیاف فولادی,دانلود پروژه بتن مسلح به الیاف فولادی,جزوه بتن مسلح به الیاف فولادی,دانلود بتن مسلح به الیاف فولادی,پژوهش بتن مسلح به الیاف

پاورپوینت مشکلات و معایب جوشکاری در سازه های فلزی:دانلود پاورپوینت مشکلات و معایب جوشکاری در سازه های فلزی,مشکلات و معایب جوشکاری در سازه های فلزی,معایب جوشکاری,پاورپوینت آشنایی با عیوب جوش ,ترک در جوش,اعوجاج,پاورپوینت مشکلات و معایب جوشکاری در سازه های فلزی,پاورپوینت عیوب جوش,جوش

پاورپوینت بررسی ویژگی های عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیا:پاورپوینت,دانلود پاورپوینت,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله,دانلود پایان نامه,دانلود رساله,پایان نامه,رساله,پایان نامه دانشجویی,رساله دانشجویی

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان:دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری جهان,معماری جهان,معماری مدرن,معماری گوتیک,بررسی معماری جهان,پاورپوینت معماری جهان,آشنایی با معماری جهان,مدرنیته,مکتب شیکاگو ,مکتب هنر نو ,مکتب فوتوریسم,هاوس,پاورپوینت آشنایی با معماری جهان