خرید زبان انگلیسی رشته کشاورزی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان زبان انگلیسی رشته کشاورزی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:دانلود کتاب زبان انگلیسی رشته کشاورزی,کتاب زبان انگلیسی رشته کشاورزی,دانلود زبان انگلیسی رشته کشاورزی,دانلود کتاب کنکور ,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود م

زبان انگلیسی رشته کشاورزی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی (البته بعضی دروس برای دیگر گرایش ها هم قابل استفاده است) ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

Somatic cell hybridization :

Somatic cell hybridization also called somatic cell fusion or protoplast fusion Refers to

the fusion of plant protoplasts ( cells devoid of cell walls ) from Somatic cells of different

species and the subsequent regeneration of hybrid Plants from the fused protoplasts.

The procedure is peoposed for use in plaut breeding to form a hybrid by fusing somatic

cells where seeds cannot be obtained by sexual hybridization following Wide crosses.

Biological yield : the total yield of plant material.

اصلاح نباتات هنر و علم بهبود ریشه ارش گیاهان به نفع بشریت می باشد.

چطور تنوعات قابل توارشا در طبیعت خلق می شوند ؟

تنوعات قابل توارشا در گیاهان و در طبیعت از طریق موتاسیون – ترکیبات ژنی – تنوع در تعداد کروموزوم ایجاد می

گردند.

گونه های گیاهی در طبیعت طی پروسه های مراحل رشدی آنها تکاملی پیدا می کند. اگر اصلاح گران نتوانند یکپمای

مورد نظر گیاهی خود را بوسیله انتخاب از مخلوط ژنتیکی جمعیتهای طبیعی یک گونه گیاهی بدست آورند. آنها مجبور

به ایجاد جمعیتهای جدیدی از آنچه که به انتخاب ارقام بهتر می انجامد روی بیاورند.

مجموعه تست

Part A: Grammar and Vocabulary

Choose the best answer to each question.

١- Farmers look forward ……… in the country fairs every summer.

١) to participate ٢) participating ٣) to participating ٤) for participating

٢- Unlike most Europeans many Americans ……… bacon and eggs for breakfast.

١) used eating ٢) used to eating ٣) are used to eat ٤) are used to eating

٣- Not until a monkey is several years old ……… to show signs of independence

from its mother.

١) it begins ٢) beginning ٣) to begin ٤) does it begin

٤- The country would have won the war if the army ……… better.

١) fought ٢) had fought ٣) has fought ٤) would fight

٥- The court ……… the agreement after months of debate.

١) nullified ٢) penetrated ٣) vanished ٤) inclined

٦- Pop art aimed to show all ……… of modern culture.

١) facets ٢) outlines ٣) retorts ٤) analogies

٧- The ……… of life forms on Earth makes zoology an interesting area of study.

١) accomplishment ٢) diversity ٣) vibration ٤) exaggeration

٨- The ……… export of the Middle East is Petroleum.

١) immense ٢) exceeding ٣) predominant ٤) brilliant

Part B: Cloze Test

Choose the answer that best completes each blank.

مجموعه تست

Part A: Vocabulary and Grammar

Directions: Choose the number of the answer (١) (٢) (٣) or (٤) that best completes

the sentence.Then mark your choice on your answer sheet.

١-We have ……… all the latest safety features into the design so there is no need to

worry about the project on that count

١) derived ٢) consisted ٣) comprised ٤) incorporated

٢-Shes working for an overseas ……… of the company and earning a huge salary

for an

employee of her experience.

١) authority ٢) accessory ٣) subsidiary ٤) supplementary

٣- Many experts ……… rewarding your child for good behaviour but few would

suggest punishment for bad behaviour.

١) amend ٢) acquire ٣) attribute ٤) advocate

٤- Malnutrition in the region is quite ……… affecting up to ٧٨٪ of children under

five.

١) conflicting ٢) widespread ٣) inconsistent ٤) obligatory

٥- The explosion was of such ……… that it was heard five miles away; it smashed

shop windows all around the area.

١) intensity ٢) deviation ٣) enthusiasm ٤) complemen

One useful learning technique is mnemonics. The Greeks (٩) ……… this memory

system from their (١٠) ……… of mnemosyne who was the goddess of memory.

They learned that you can remember things (١١) ……… them together in some way.

For example as soon as your brain (١٢) ……… the word "apple" it remembers the

colors tastes textures smells etc. of that particular fruit.

٩- ١) developed ٢) had developed ٣) have developed ٤) were developing

١٠- ١) participation ٢) invention ٣) worship ٤) arrangement

نوع فایل:Pdf

سایز :7.21 MB

تعداد صفحه:466

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت محاسبات طراحی پیچ و مهره ها و روش کنترل آنها:محاسبات طراحی پیچ و مهره ها و روش کنترل آنها،پیچ ومهره،طراحی پیچ و مهره، انواع پیچ و مهره،تعریف پیچ،تعریف مهره،بازرسي پيچ و مهره ها،متداول ترين استانداردهاي پيچ و مهره ها،بازرسی چشمی پیچ ها و مهره ها

اثبات ولایت و امامت از كلمه مولی در حدیث غدیر:اثبات ولایت و امامت ,مولی ,حدیث غدیر

پاورپوینت نرخ لایبور چیست:پاورپوینت نرخ لایبور چیست,دانلود پاورپوینت نرخ لایبور چیست,پاورپوینت رایگان نرخ لایبور چیست,پاورپوینت نرخ بهره لایبور چیست,پاورپوینت نرخ بهره استقراض بین بانکی لندن,پاورپوینت تعریف نرخ لایبور,پاورپوینت مفهوم نرخ لایبور,دانلود نرخ لایبور چیست,نرخ لایبور چیست,تحقیق نرخ لایبور چیست,پروژه نرخ لایبور چیست,دانلود پاورپوینت نرخ بهره لایبور چیس

احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران:شناخت وضعیت زمین شناسی و آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران,كلیاتی در مورد وضعیت زمین شناسی مهندسی دشتهای جنوب تهران,وضعیت آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران,روشهای حفاری متداول در حفر تونل های مترو تهران,روشهای نگهداری و جلوگیری از نفوذ آب به داخل فضای تونلهای مترو,جلوگیری از مجاورت و برخورد آب با سطح خارجی تونل مترو,روشهای عایق بندی ( ای

بررسی بروز و ریسک دررففاکتورهای تگی قدامی و خلفی شانه:بررسی بروز و ریسک دررففاکتورهای تگی قدامی و خلفی شانه,دانلود بررسی بروز و ریسک دررففاکتورهای تگی قدامی ,تحقیق بررسی بروز و ریسک دررففاکتورهای تگی قدامی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت معرفی رضا دانشمیر و تحلیل آثار او:رضا دانشمیر,بیوگرافی,مسجد ولی عصر,کاترین اسپریدونف,آثار رضا دانشمیر,معمار,حرکت سیال,ویلا, مسجد ولی عصر,پردیس ملت

مبانی نظری کنترل عواطف:مبانی نظری کنترل عواطف,پیشینه نظری کنترل عواطف,مبانی نظری وپیشینه کنترل عواطف, کنترل عواطف

پروژه کارآفرینی شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص):پروژه کارافرینی شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص) ,طرح توجیهی شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص) ,کارآفرینی شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص) ,دانلود پروژه شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص) ,دانلود کارآفرینی شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص) ,طرح توجیه فنی شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص) ,توجیه اقتصادی شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص)

پاورپوینت نشانه های سکته مغزی:سکته,پاورپوینت سکته مغزی,دانلود پاورپوینت سکته مغزی,سکته مغزی,علایم سکته مغزی,انواع سکته مغزی,پاورپوینت پزشکی,دانلود پاورپوینت پزشکی,پزشکی

پاورپوینت اولین ساختمان انرژی صفر در ایران:دانلود پاورپوینت اولین ساختمان انرژی صفر در ایران,اولین ساختمان انرژی صفر در ایران,ساختمان انرژی صفر,پژوهشگاه مواد و انرژی,پاورپوینت اولین ساختمان انرژی صفر در البرز,پاورپوینت ساختمان انرژی صفر,بادگیر,ساختمان سبز,ساختمان با انرژی خالص,ZERO