دانلود فایل با عنوان مجموعه تست روانشناسی شخصیت

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مجموعه تست روانشناسی شخصیت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:مجموعه تست روانشناسی شخصیت

توضیحات محصول :آزمون آزمایشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد موسسه سنجش و دانش -آزمون روانشناسی شخصیت - با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانه

مجموعه تست

1- با توجه به نظریه ارگانیسمی مزلو، کدام مورد مغایربا اصول بنیادی این نظریه میباشد؟
1) انسان ذاتاً نیک نفس است. 2) انسان دارای طبیعتی است خاص خود.
3) انسان طبیعتی سخت و انعطاف پذیر دارد. 4) شرارت
2- کدامدونظریهپردازارتباطتجاربنامطلوبوافکارنادرسترا بهعنوانعلترفتارناسازگارموردتوجهقرارمیدهند؟
1) الیس وبک 2) دالاردو میلر 3) بندوراو راتر 4) کلی و می
3- براساس نظرهینزهارتمن:
1) ایگو مستقل از نهاد رشد میکند و مستقلانه عمل میکند.
2) ایگو دست پرورده نهاد است و انرژی خود را از نهاد کسب میکند.
3) ایگو نقش خود را از طریق خدمت به نهاد ایفا میکند.
4) ایگو راههای منطقی برای ارضای خواستهای نهاد جستجو میکند.
4- طبق نظر کدام دو روانشناس اصل تقویت و اصل لذت جویی کارکردیکسانی دارند؟
1) دالاردو میلر 2) آیزنگ و کاتل 3) آدلرو یونگ 4) اریکسون وفرام
5- یکیازدلائل رد مفاهیم موردنظرفروید دررشد شخصیت انسان، ازنظرروان شناسان معتقد بهعینیت ودقت درروانشناسی چیست؟
1) اتکاء بیش از حد به ابعاد زیستی در رشد شخصیت 2) اعتقاد افراطی به تثبیت شخصیت در مراحل اولیه رشد
3) عدم امکان اندازه گیری وتحقیق دقیق در این مفاهیم 4) توجه محدود فروید به محیط و تأکید بر خانواده
6- مفهوم «میدان پدیداری» کدام است؟
1) ادراكهاوتجربیاتی که به طور هشیار عمل میکند. 2) آنچه با مفاهیم «من» و «مرا» مطابق است.
3) مجموعه ادراكهایی که با تجربیات فرد همگن است. 4) مجموعه ادراكها واحساسات فرد نسبت به خویشتن و محیط
7- متاارگ در نظریه کاتل صفتی است ....که جنبه .....دارد.
1) عمقی- انگیزشی ومحیطی 2) عمقی- سرشتی
2) سطحی- انگیزشی و سرشتی 4) سطحی- سرشتی
8- کدام روانشناس اصل «برتری جویی» را اصیل ترین انگیزه زندگی میداند؟
1) آدلر 2) راجرز 3) ماری 4) هورنای
9- در دیدگاه هورنای، اضطرابهای دوران کودکی بیشترناشی از چیست؟
1) تضاد خود واقعی و خود آرمانی 2) عدم توفیق در همانند سازیها
3) عدم احساس امنیت 4) داشتن احساس حقارت
10- شباهت نظریههای فرامویونگ بیشتر درتوجه آنها است به:
1) اوضاع و احوال اجتماعی 2) گرایشهاوادراکات
3) تضادهای موجود درعالم 4) تاریخ زندگی بشر

پاسخنامه


1- گزینه ی «3
2- گزینه ی «2»
3- گزینه ی «1» در نظریه هارتمن «خود» ضعیفی که از سوی فروید ارائه شده بود به یک خود نسـبتاً مسـتقل و قـوی تبـدیل
شده است که محور اصلی کوششهای انسان برای ایجاد زندگی پربار و خوشایند در ارتباط بـا انسـانهـای
دیگراست.
4- گزینه ی «1»
5- گزینه ی «3»
6- گزینه ی «4» مجموعه اداركهاو احساسات فرد نسبت به خودو محیط را میدان پدیداری میگویند.
7- گزینه ی «1» متا ارگ صفتی عمیقی است که جنبه انگیزیشـی و محیطـی داردو شـخص در جریـان زنـدگی خـود آن را
کسب میکند.
8- گزینه ی «1» آدلر اصل «برتری جویی» را اصیلترین انگیزه آدمی میداند.
9- گزینه ی «3» در دیدگاه هورنای اضطرابهای دوران کودکی ناشی از عدم احساس امنیت است.
10- گزینه ی «4»

pdfنوع فایل:

سایز: 109kb

تعداد صفحه:8

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پیشینه پژوهش درمان شناختی رفتاری بر بی میلی جنسی:پیشینه پژوهش درمان شناختی رفتاری بر بی میلی جنسی,پیشینه درمان شناختی رفتاری بر بی میلی جنسی,پژوهش درمان شناختی رفتاری بر بی میلی جنسی,پیشینه پژوهش, درمان شناختی رفتاری بر بی میلی جنسی

طرح توجیهی- امكان سنجی تولید كیف چرمی:طرح توجیهی,امكان سنجی,تولید كیف چرمی

تحقیق درباره شغل فوتبالیست:تحقیق در مورد شغل فوتبالیست,تحقیق در رابطه با شغل فوتبالیست,تحقیق با عنوان شغل فوتبالیست,تحقیق با موضوع شغل فوتبالیست,معرفی شغل فوتبالیست,وظایف فوتبالیست,مهارت و دانش مورد نیاز فوتبالیست,بازار کار و آینده شغلی فوتبالیست,میزان درآمد فوتبالیست,شخصیت های مناسب فوتبالیست,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مق

مبانی نظری اسیدهای چرب و باروری طیور، گیاه رزماری و فراسنجه­های کیفی اسپرم و باروری خروس ها:مبانی نظری اسیدهای چرب و باروری طیور، گیاه رزماری و فراسنجه­های کیفی اسپرم و باروری خروس ها,مبانی نظری اسیدهای چرب و باروری طیور,مبانی نظری گیاه رزماری و فراسنجه­های کیفی اسپرم و باروری خروس ها

پاورپوینت عیوب اصلی جوشکاری:جوشکاری,عیوب اصلی جوشکاری,پاورپوینت عیوب اصلی جوشکاری,دانلود پاورپوینت عیوب اصلی جوشکاری ,پاورپوینت عیوب اصلی جوشکاری ,دانلود پروژه عیوب اصلی جوشکاری ,پروژه عیوب اصلی جوشکاری ,دانلود تحقیق عیوب اصلی جوشکاری ,تحقیق عیوب اصلی جوشکاری ,دانلود جزوه عیوب اصلی جوشکاری ,جزوه عیوب اصلی جوشکاری ,دانلود پژوهش عیوب اصلی جوشکاری,پژوهش عیوب اصلی

میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد:میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات ,هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد,تحقیق,پروژه,پژوهش,مقاله,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه

پاورپوینت بررسی خرده لاستیك در مخلوطهای بتن آسفالتی:دانلود پاورپوینت بررسی خرده لاستیك در مخلوطهای بتن آسفالتی,خرده لاستیک در مخلوط های بتن آسفالتی,آزمایشات میدانی كارولاینای جنوبی,پاورپوینت تاثیر خرده لاستیک در مخلوط های بتن آسفالتی,فن آوری آسفالت لاستیكی,خرده لاستیک در بتن آسفالتی

پاورپوینت هندسه در معماری اسلامی:پاورپوینت هندسه در معماری اسلامی ,پاورپوینت ,هندسه در معماری اسلامی ,هندسه,معماری اسلامی ,معماری ,اسلامی

پاورپوینت دکوراسیون اتاق خواب:دکوراسیون اتاق خواب,پاورپوینت دکوراسیون اتاق خواب,دانلود پاورپوینت دکوراسیون اتاق خواب,نور در اتاق خواب,پاورپوینت نور در اتاق خواب,دانلود پاورپوینت نور در اتاق خواب,چیدمان اتاق خواب,پاورپوینت چیدمان اتاق خواب,دانلود پاورپوینت چیدمان اتاق خواب,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلو

معجزه اراده:معجزه اراده,مقاله معجزه اراده,جزوه معجزه اراده,پروژه معجزه اراده,معجزه اراده