لینک فایل «اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد «اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایرانرا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:اصالة الصّحة,اصل صحت قراردادها ,حقوق ایران

قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است. عناوین و اصطلاحاتی كه قوانین كشور ما از عرف جامعه خود مخصوصاً از قواعد مربوط به احكام اسلامی و قواعد متداول در السنة فقها پذیرفته است، بسیار زیاد است كه از جمله آنها می‌توان قاعده یا اصل صحت (اصالة الصحّة) را نام برد. این اصل كه در فقه شیعه مقام ارجمندی دارد در كتاب‌های بسیاری از فقهاء شیعه دربارة آن سخن رفته و در موارد متعددی به آن استناد گردیده و فقه اهل سنت نیز با آن ناآشنا نمی‌باشد.

در قوانین ایران نیز اصل یاد شده كاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه كه عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می‌گیرد كلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علی‌هذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حكمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت. همچنین اصل صحت و كاربرد آن در تفسیر قراردادها و اصل صحت در قانون مدنی ایران مباحث دیگری از این نوشته را تشكیل می‌دهد.

بخش اول این بررسی، شامل تعریف و كلیاتی در باب ضرورت اصل صحت و در بخش دوم به سابقة تاریخی اصل صحت اشاره خواهد شد. ماهیت اصل صحت بخش سوم و ادله صحت، بخش چهارم و اصل صحت در شبهه حكمی و موضوعی نیز بخش پنجم این نوشته را تشكیل می‌دهد. در بخش ششم از تعارض اصل صحت با استصحاب در بخش هفتم از تأثیر اصل صحت در تفسیر قراردادها سخن خواهد رفت. در بخش هشتم، از اصل صحت در فقه اهل سنت و در بخش نهم از اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی بحث خواهد شد و سرانجام در بخش دهم نتایج كلی بحث و بررسی دربارة اصل صحت بیان خواهد شد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول

« تعریف و ضرورت اصل صحت»

بخش دوم:

سابقة تاریخی (حقوق تطبیقی)

بخش سوم:

«ماهّیت اصل صحت»

بخش چهارم:

«اصل صحت و شبهة حكمی و موضوعی»

بخش پنجم:

«تعارض اصل صحت و استصحاب»

بخش ششم:

«ادلّه اصل صحت»

بخش هفتم:

«اصل صحت در تفسیر قراردادها»

بخش هشتم:

«اصل صحت در فقه اهل سنت و سایر مذاهب»

بخش نهم:

«اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی»

بخش دهم:

«نتیجه تحقیق و بررسی»

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت باکتری های گرم منفی و مثبت:باکتری های گرم منفی و مثبت,مقاله باکتری های گرم منفی و مثبت,تحقیق باکتری های گرم منفی و مثبت,پروژه باکتری های گرم منفی و مثبت,پژوهش باکتری های گرم منفی و مثبت

پیشینه و مبانی نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود:پیشینه و مبانی نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود, مبانی نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود,پیشینه نظری نقد شوندگی سهام و مدیریت سود,پیشینه و مبانی نظری, نقد شوندگی سهام و مدیریت سود,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

اتانازی:اتانازی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روان درمانی حمایتی گروهی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق روان درمانی حمایتی گروهی, پیشینه تحقیق روان درمانی حمایتی گروهی,مبانی نظری روان درمانی حمایتی گروهی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, روان درمانی حمایتی گروهی

پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی:دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی

نظریه نقطه تثبیت:نظریه نقطه تثبیت,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی:پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی,دانلود پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی,دوره آموزشی توسعه كارآفرینی,دوره آموزشی توسعه,كارآفرینی,پاورپوینت,دانلود,تفاوت كارآفرین با مدیر,كارآفرینی از دیدگاه اقتصادی,تعاریف كارآفرینی,ضرورت های كارآفرینی

دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی):پرسشنامه منبع استرس ,بهداشت زندگی,پرسشنامه,منبع استرس

دانلود پروژه والترگروپیوس و بسط معماری در آلمان:والترگروپیوس و بسط معماری در آلمان,پروژه والترگروپیوس و بسط معماری در آلمان,دانلود پروژه والترگروپیوس و بسط معماری در آلمان,پایان نامه والترگروپیوس و بسط معماری در آلمان,دانلود پایان نامه والترگروپیوس و بسط معماری در آلمان,پروژه,دانلود پروژه,پایان نامه,دانلود پایان نامه,پروژه معماری,دانلود پروژه معماری,معماری,دانلود معماری,والتر گروپی

ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت اضطراری سکته قلبی – کد r در LGH:ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت اضطراری سکته قلبی – کد r در LGH,ترجمه مقاله, استراتژی های مدیریت اضطراری سکته قلبی – کد r در LGH