لینک مستقیم فایل مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی
توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:فیزیک
برای اینکه قوانین فیزیک در تمام نقاط جهان بهکار برده شوند لازم است که کمیتهای مختلفی که این قوانین بر حسب
آنها تعریف میشوند، بر حسب یکاهای استانداردی تعریف شوند. این استانداردها باید اولاً در دسترس کسانی باشند کـه
میخواهند استانداردهای ثانویه خود را مدرج کنند، ثانیاً با گذشت زمان یا تغییر در شرایط محیط، تغییرناپذیر باشند.
بهطور کلی لازم نیست برای هر کمیت فیزیکی، استاندارد اندازهگیری تعریف کنیم، میتوان بعضی از کمیتها را بنیـادی
در نظرگرفت، و استاندارد سایر کمیتها را از کمیتهای بنیادی به دست آورد.
در جدول زیر یکاهای اصلی معرفی شده توسط دستگاه بین المللی یکاها و نحوه بیان آنها آمده است
1
:
نام نماد کمیت تعبیر
متر m طول
"متر طول مسیری است که نور در خلا در بازه زمانی 299792458/1 ثانیه طی
میکند ".
Resolution 1 CR 97)1983) هفدهمCGPM
"کیلوگرم یکای جرم است؛ برابر جرم نمونه◌ٔ بینالمللی کیلوگرم". کیلوگرم kg جرم
(1901 CR 70)سومCGPM
ثانیه s زمان
"ثانیه برابر است با مدت 9192631770 ارتعاش تابشی (مشخص) که از ایزوتوپ
معینی از اتم سزیم گسیل میشود".
Resolution 1; CR 103) 1967/68 ) سیزدهمCGPM
"این تعریف در مورد اتم سزیم در دمای 0 کلوین است".
1997 درCIPM
آمپر A جریان الکتریکی
"یک آمپر شدت جریانی است که اگر از دو سیم نازك راست به طول بینهایت
که به فاصله◌ٔ یک متر و به موازات هم در خلأ قرار دارند، بگذرد، به هر متر از
سیمها نیروی 7
-
2´10 نیوتون وارد شود".
1948) نهمCGPM
"یک کلوین برابر 273٫16/1 دمای نقطه◌ٔ سهگانه◌ٔ آب است". کلوین K دمای ترمودینامیک
Resolution 4; CR 104)68/1967 (سیزدهمCGPM
مول mol مقدار ماده
"یک مول جرم دستگاهی است که تعداد اجزای سازنده◌ٔ آن (تعداد اتم،
مولکول، یون، ...) برابر تعداد ات مهای موجود در 0٫012 کیلوگرم کربن 12 باشد؛
نماد آن «mol» است .
کاندلا cd شدت تابش

اگر بعضی ویژگیهای فیزیکی را بخواهیم بر حسب یکاهای SI بیان کنیم، اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچکی را به دست
میآوریم. کنفرانس عمومی اوزان و مقادیر برای راحتی، پیشوندهای جدول زیر را توصیه کرده است

نمونه سوالات تستی بردار وحرکت یک بعدی
-1 قطاری از حالت سکون به راه میافتد و با شتاب ثابت به حرکت ادامه میدهد. در یک لحظه سرعتش m/s
9 و پس از طی مسافت 50 متر سرعتش به 15 m/s میرسد. شتاب این قطار و مـدت زمـان لازم بـرای طـی
مسافت 50 متر به ترتیب برابر کدام گزینه خواهد بود؟
1(
2
(2 2/1 s ، 11/4 m/s 2
3( 2/4 s ، 44/1 m/s 2
4( 1 s، 4 m/s 2
2 4/ s ، 1 m/s
-2 شخصی از پنجره ای به بلندی 5/1 متر توپی را میبیند که به طرف پایین برمیگردد. اگر کل مـدت زمـانی
که توپ در معرض دید شخص بودهاست 1 ثانیه باشد، توپ تا چه ارتفاعی ازلبه بالایی پنجره بالاتر رفته است؟
متر 0154/0 (4 متر 154/0 (3 متر 0145/0 (2 متر (1 1
-3 شخصی توپی را با سرعت اولیه 12 متر بر ثانیه به سمت بالا پرتاب می کند با صرف نظر از مقاومـت هـوا،
زمان رسیدن توپ به بالاترین نقطه، ارتفاع اوج و زمان رسیدن توپ در نقطه ای به فاصله 5 متری بالای نقطه
پرتاب برابر کدام گزینه خواهد بود؟
ثانیه 53 ،متر 3/7 ،ثانیه (1 2 ثانیه 53/0 ،متر 3/7 ،ثانیه 1(2/1
ثانیه 9/1 ،متر 7/3 ،ثانیه (1 4 ثانیه 9/1 ،متر 7/3 ،ثانیه (2/1 3
-4 جسمی دو قطعه مساوی ده متری متوالی از مسیرش، s، را با شتاب ثابت میپیماید. اگـر اولـین قطعـه در
= 1 و دومین قطعه در مدت 2 = 22 s/t پیموده شود، شتاب جسم برابر کدام گزینه خواهد بود؟

نوع فایل: Pdf
سایز: 4.14Mb
تعداد صفحه:245

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عوامل موثر در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه:پایان نامه عوامل موثر در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه,شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه,پایان نامه عوامل موثر در شکوفایی خلاقیت,خلاقیت دانش آموزان,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

تحقیق درباره شغل پرستار کودک:تحقیق در مورد شغل پرستار کودک,تحقیق در رابطه با شغل پرستار کودک,تحقیق با عنوان شغل پرستار کودک,تحقیق با موضوع شغل پرستار کودک,معرفی شغل پرستار کودک,وظایف پرستار کودک,مهارت و دانش مورد نیاز پرستار کودک,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل پرستار کودک,فرصت شغلی و بازارکار پرستار کودک,میزان درآمد پرستار کودک,شخصیت های مناسب پرستار کودک,پروژه,پ

مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس:عوامل آموزشی ,درس تربیت بدنی , دیدگاه ,مدیران , معلمان, تربیت بدنی ,مدارس,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه

پاورپوینت مبلمان شهری:مبلمان شهری ,پاورپوینت مبلمان شهری ,پاورپوینت ,

پاورپوینت نحوه نگهداری مواد غذایی:نحوه نگهداری مواد غذایی,نحوه نگهداری,مواد غذایی,پاورپوینت نحوه نگهداری مواد غذایی,تخقیق درمورد نحوه نگهداری مواد غذایی,پاورپوینت مواد غذایی,دانلود مقاله نگهداری مواد غذایی,روش نگهداری مواد غذایی,سه اصل در نگهداری مواد غذایی,روش نگهداری گوشت و آبزیان,روش های تشخیص ماهی تازه و فاسد,مدت زمان نگهداری ماهی و میگو,چند نكته در مورد ماهی, زما

دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری:دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری,تعریف گروه ,شاخص های چهارگانه جامعه شناختی گروه ,مفاهیم اصلی گروه,علل پیوند افراد به گروه ها,انواع گروه ها ,تئوری 5مرحله توسعه گروه ,گروه های مجازی,تعریف تیم ,شرایط تبدیل گروه به تیم ,تفاوت تیم با گروه ,چهار بعد توانمند سازی تیم ها ,چهار نوع كلی تیم های كاری ,مقایسه تیم های خود گردان و سنتی ,ع

پاورپوینت تحلیل موزه آکروپلیس:دانلود پاورپوینت تحلیل موزه آکروپلیس,تحلیل موزه آکروپلیس,موزه آکروپلیس یونان,Acropolis,پاورپوینت بررسی و تحلیل موزه آکروپلیس,موزه آکروپلیس,پروژه موزه,پاورپوینت تحلیل موزه آکروپلیس

پاورپوینت انواع تیر در سازه فلزی:انواع تیر در سازه فلزی,پاورپوينت انواع تیر در سازه فلزی,دانلود پاورپوينت انواع تیر در سازه فلزی,انواع تیر در سازه,دانلود پاورپوينت انواع تیر,پاورپوينت انواع تیر,انواع تیر,تیر,پاورپوینت عمران,عمران,دانلود پاورپوينت کامپوزیت,پاورپوينت کامپوزیت

پاورپوینت آشنایی با آنتی بیوتیکها:آشنایی با آنتی بیوتیکها,پاورپوینت آنتی بیوتیکها ,آنتی بیوتیکها,دارو,پنی سیلین ,پاورپوینت شناخت آنتی بیوتیک,پاورپوینت پنی سیلین ,پزشکی,پاورپوینت آشنایی و شناخت آنتی بیوتیک,آنتی بیوتیک

پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان:دانلود پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان,نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان,پاورپوینت فنـــــاوری نانــــو در ساختــــمان,نانــــو در ساختــــمان,کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری,پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان