نمایش فایل: بحران هویت در جوانی

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بحران هویت در جوانیرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:بحران هویت در جوانی,هویت,بحران هویت,اختلال هویت,جوانی

از ویژگی های عصر جدید جریان شتاب آلود زندگی است، حوادث و رویدادهای گوناگون آن چنان با سرعت پدید می آیند که فرصت تفکر و تامل را از آدمی سلب می کند در نتیجه مجالی برای تفرج در دنیای درون جهان برون باقی نمی گذارد و انسان این موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفکر را حس نمی کند بلکه انگیزه کافی برای اندیشیدن در باب ضروریات زندگی در خود نمی یابد حاصل این روند، بیگانگی او با خویشتن و جهان خارج از خویش است ولی آنچه دردآورتر عمیقتر و دشوار تر رخ می نماید بیگانگی با خود (عالم درون) است.

در کلام الهی از خود بیگانگی حاصل از خدا بیگانگی تلقی شده است آنجا که می فرماید در زمره آنانی نباشید که خدای را از یاد برند، پس خود را نیز از یاد بردند.

امروزه از خود بیگانگی معمای بزرگ و معضل فکری اندیشمندان و نویسندگان نام آور می باشد. به گفته اریک فروم از زمان دکارت تاکنون هویت فرد از بزرگترین مشکلات فلسفه جدید بوده است.

الکسیس کارل در بحث از انسان این موجود ناشناخته چنین می نویسید. ما می خواهیم معنای زندگی و مرگ را بدانیم چرا باید زیست؟ به کجا می رویم؟ سرنوشت روان ما چیست؟

وایتهد، ریاضیدان و فیلسوف برجسته معاصر معتقد است که در عصر جدید انسان در لابه لای شهرهای بزرگ و جمعیت های انبوه و متراکم ، بخشی از حقیقت وجودی خویش را از دست داده است و احساس تعلق به جایی ندارد تعبیری که در حال حاضر برای از خود بیگانگی به کار می رود فقدان هویت است که به عقیده ارکسیون مفهوم بحران هویت گوباتر و جامع تر است. او هر یک از مراحل رشد آدمی را توام با یک بحران می داند ولی شروع بحران هویت را از دوره نوجوانی دانسته و دامنه آن را به دوره جوانی امتداد می دهد. شاید بتوان اریکسون را موفقترین نظریه پردازی دانست که در عرصه روان شناسی ، مفهوم هویت را به ما شناسانده است. شاید بتوان هویت را به محورهای مختصات تشبیه کرد.

در ریاضیات نقطه با تعیین طول و عرض آن در دستگاه محورهای مختصات قابل تعریف، محاسبه و عملیات ریاضی است و در غیر این صورت نقطه را نمی توان در محاسبات ریاضی وارد نمود لذااهمانگونه که در طول و عرض نقطه هویت آن را تشکیل می دهد. ویژگیهای گوناگون و متعددی نیز هویت آدمی را تعیین می کند.

ارزش و جایگاه بحث هویت بی نیاز از ارائه دلیل است ولیکن تنها به ذکر یک مورد اکتفا می شود. براساس قاعده عقلی، تعرف الاشیاء با ضدادها» یعنی هر چیزی با ضدش شناخته می شود کافی است توجهی به آثار پیامدها و نتایج ناگوار «فقدان هویت» داشته باشیم و از عمق رنج و دردی که جوانان بی هویت احساس می کنند. آگاه شویم بخش قابل توجهی از افسردگی ها و احساس پوچی و درون تهی شدن ها و روزمرگی ها نتیجه منطقی بی هویتی است.

در این تحقیق سعی شده است که علاوه بر تعیین جلوه های متنوع هویت که شامل هویت فردی ، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی و ... پرداخته و به ارتباط بین آنها اشاره شود و راه کارهای تکوین و تقویت هر یک پیشنهاد گردد.

فهرست مطالب

مقدمه

فایده و اهمیت طرح تحقیق

تعریف اصطلاحات

مفهوم شناسی هویت

هویت از منظر اریکسون

الف- بررسی تاریخی

اریکسون و انسان آرمانی «هویت جو» ERIK- ERIKSON

هویت در یک نگاه

بحران هویت

آشفتگی هویت

اختلال هویت

پیامدهای فقدان هویت

مشغولیت بی هدف

هیجانات جانشین ناپذیر

شخصیت منفعل

«ویلیام گلاسر» W.Glasser

آلپورت و «انسان آرمانی بالغ» GORDON- ALPORT

اشپرانگرور و میکر فلسفه خواهانه« به درون کاوی و خودشناسی»

هویت از منظر قرآن فلاسفه

برخی از برداشت های رایج درباره هویت

تحلیل برداشتهای رایج درباره هویت

هویت در دیدگاه اسلامی

الف) تعیین هویت از نظر فلسفه اسلامی

منابع و مآخذ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پیشینه پژوهش خصوصیات خاک (شوری، خشکی و ..) بر پراکنش پوشش گیاهی (درمنه):پیشینه پژوهش خصوصیات خاک (شوری، خشکی و ) بر پراکنش پوشش گیاهی (درمنه),پیشینه خصوصیات خاک (شوری، خشکی و ) بر پراکنش پوشش گیاهی (درمنه), پژوهش خصوصیات خاک (شوری، خشکی و ) بر پراکنش پوشش گیاهی (درمنه),پیشینه پژوهش, خصوصیات خاک (شوری، خشکی و ) بر پراکنش پوشش گیاهی (درمنه)

پاورپوینت اختلال شخصیت مرزی از دید اتو کرنبرگ:پاورپوینت اختلال شخصیت مرزی از دید اتو کرنبرگ,دانلود پاورپوینت اختلال شخصیت مرزی از دید اتو کرنبرگ,دانلود اختلال شخصیت مرزی از دید اتو کرنبرگ,اختلال شخصیت مرزی از دید اتو کرنبرگ,تحقیق اختلال شخصیت مرزی از دید اتو کرنبرگ,دانلود تحقیق اختلال شخصیت مرزی از دید اتو کرنبرگ,پروژه اختلال شخصیت مرزی از دید اتو کرنبرگ,دانلود پروژه اختلال شخصیت مرزی

پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی:پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی,اصول برنامه ریزی آموزشی,دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت

پژوهش در مورد آبیاری قطره ای:ابیاری ,ابیاری قطره ای,مزایای ابیاری قطره ای,محاسن ابیاری قطره ای,نحوه ی ابیاری قطره ای,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله آبیاری قطره ای,پژوهش آبیاری قطره ای,تحقیق آبیاری قطره ای,پروژه آبیاری قطره ای

لیبرالیسم:لیبرالیسم

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS):پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),پرسشنامه ,تحمل پریشانی هیجانی, (DTS)

پاورپوینت بتن الیافی:پاورپوینت بتن الیافی ,کاربرد بتن الیافی,تاریخچه بتن الیافی,انواع بتن الیافی,تاثیر الیاف بر مقاومت بتن,صنعت بتن های الیافی,دانلود پاورپوینت بتن الیافی,خواص بتن الیافی

پاورپوینت رفتار شناسی اسب:آشنایی با رفتار شناسی اسب,دانلود پاورپوینت رفتار شناسی اسب,همه چیز در مورد اسب

آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی بر اساس (CFD):دانلود پایان نامه آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی بر اساس (CFD),دانلود رساله آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی بر اساس (CFD),دانلودتحقیق آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی بر اساس (CFD),دانلود مقاله آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی بر اساس (CFD),دانلود پژوهش آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی بر اساس (CFD)

تحقیق و مقاله ای در مورد انواع ساقه:تحقیق و مقاله ای در مورد انواع ساقه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق