نمایش فایل: بحران هویت در جوانی

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بحران هویت در جوانیرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:بحران هویت در جوانی,هویت,بحران هویت,اختلال هویت,جوانی

از ویژگی های عصر جدید جریان شتاب آلود زندگی است، حوادث و رویدادهای گوناگون آن چنان با سرعت پدید می آیند که فرصت تفکر و تامل را از آدمی سلب می کند در نتیجه مجالی برای تفرج در دنیای درون جهان برون باقی نمی گذارد و انسان این موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفکر را حس نمی کند بلکه انگیزه کافی برای اندیشیدن در باب ضروریات زندگی در خود نمی یابد حاصل این روند، بیگانگی او با خویشتن و جهان خارج از خویش است ولی آنچه دردآورتر عمیقتر و دشوار تر رخ می نماید بیگانگی با خود (عالم درون) است.

در کلام الهی از خود بیگانگی حاصل از خدا بیگانگی تلقی شده است آنجا که می فرماید در زمره آنانی نباشید که خدای را از یاد برند، پس خود را نیز از یاد بردند.

امروزه از خود بیگانگی معمای بزرگ و معضل فکری اندیشمندان و نویسندگان نام آور می باشد. به گفته اریک فروم از زمان دکارت تاکنون هویت فرد از بزرگترین مشکلات فلسفه جدید بوده است.

الکسیس کارل در بحث از انسان این موجود ناشناخته چنین می نویسید. ما می خواهیم معنای زندگی و مرگ را بدانیم چرا باید زیست؟ به کجا می رویم؟ سرنوشت روان ما چیست؟

وایتهد، ریاضیدان و فیلسوف برجسته معاصر معتقد است که در عصر جدید انسان در لابه لای شهرهای بزرگ و جمعیت های انبوه و متراکم ، بخشی از حقیقت وجودی خویش را از دست داده است و احساس تعلق به جایی ندارد تعبیری که در حال حاضر برای از خود بیگانگی به کار می رود فقدان هویت است که به عقیده ارکسیون مفهوم بحران هویت گوباتر و جامع تر است. او هر یک از مراحل رشد آدمی را توام با یک بحران می داند ولی شروع بحران هویت را از دوره نوجوانی دانسته و دامنه آن را به دوره جوانی امتداد می دهد. شاید بتوان اریکسون را موفقترین نظریه پردازی دانست که در عرصه روان شناسی ، مفهوم هویت را به ما شناسانده است. شاید بتوان هویت را به محورهای مختصات تشبیه کرد.

در ریاضیات نقطه با تعیین طول و عرض آن در دستگاه محورهای مختصات قابل تعریف، محاسبه و عملیات ریاضی است و در غیر این صورت نقطه را نمی توان در محاسبات ریاضی وارد نمود لذااهمانگونه که در طول و عرض نقطه هویت آن را تشکیل می دهد. ویژگیهای گوناگون و متعددی نیز هویت آدمی را تعیین می کند.

ارزش و جایگاه بحث هویت بی نیاز از ارائه دلیل است ولیکن تنها به ذکر یک مورد اکتفا می شود. براساس قاعده عقلی، تعرف الاشیاء با ضدادها» یعنی هر چیزی با ضدش شناخته می شود کافی است توجهی به آثار پیامدها و نتایج ناگوار «فقدان هویت» داشته باشیم و از عمق رنج و دردی که جوانان بی هویت احساس می کنند. آگاه شویم بخش قابل توجهی از افسردگی ها و احساس پوچی و درون تهی شدن ها و روزمرگی ها نتیجه منطقی بی هویتی است.

در این تحقیق سعی شده است که علاوه بر تعیین جلوه های متنوع هویت که شامل هویت فردی ، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی و ... پرداخته و به ارتباط بین آنها اشاره شود و راه کارهای تکوین و تقویت هر یک پیشنهاد گردد.

فهرست مطالب

مقدمه

فایده و اهمیت طرح تحقیق

تعریف اصطلاحات

مفهوم شناسی هویت

هویت از منظر اریکسون

الف- بررسی تاریخی

اریکسون و انسان آرمانی «هویت جو» ERIK- ERIKSON

هویت در یک نگاه

بحران هویت

آشفتگی هویت

اختلال هویت

پیامدهای فقدان هویت

مشغولیت بی هدف

هیجانات جانشین ناپذیر

شخصیت منفعل

«ویلیام گلاسر» W.Glasser

آلپورت و «انسان آرمانی بالغ» GORDON- ALPORT

اشپرانگرور و میکر فلسفه خواهانه« به درون کاوی و خودشناسی»

هویت از منظر قرآن فلاسفه

برخی از برداشت های رایج درباره هویت

تحلیل برداشتهای رایج درباره هویت

هویت در دیدگاه اسلامی

الف) تعیین هویت از نظر فلسفه اسلامی

منابع و مآخذ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت مصالح بکار رفته دربازشو ها:استاندارد بازشوها,مصالح بکار رفته دربازشو ها,پاورپوینت مصالح بکار رفته دربازشو ها,دانلود پاورپوینت مصالح بکار رفته دربازشو ها,دانلود پاورپوینت مواد و مصالح,دانلود پروژه مواد و مصالح,استاندارد در و پنجره,ابعاد استاندارد در و پنجره

پاورپوینت طرح توجیهی مداد روزنامه ای:پاورپوینت طرح توجیهی مداد روزنامه ای,دانلود پاورپوینت طرح توجیهی مداد روزنامه ای,دانلود پاورپوینت بررسی طرح توجیهی مداد روزنامه ای,بررسی طرح توجیهی مداد روزنامه ای,طرح توجیهی, مداد روزنامه ای,تحقیق مداد روزنامه ای,مقاله طرح توجیهی مداد,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت پردیس سینمایی ملت:دانلود پاورپوینت پردیس سینمایی ملت,بررسی و تحلیل پردیس سینمایی ملت,پردیس سینمایی ملت,پاورپوینت تحلیل پردیس سینمایی ملت,نقشه های پردیس سینمایی ملت,پاورپوینت پردیس سینمایی ملت,پاورپوینت بررسی پردیس سینمایی ملت,آشنایی با پردیس سینمایی ملت

بررسی تحلیلی الگو و مدل ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور:مدل ارزیابی عملکرد ,دستگاههای اجرایی کشور

پاورپوینت خاکبرداری و گودبرداری:دانلود پاورپوینت خاکبرداری و گودبرداری,خاکبرداری و گودبرداری,انواع روش های پایدارسازی گود,مخاطرات گودبرداری,پاورپوینت ایمن سازی گودبرداری,نیلینگ,پاورپوینت خاکبرداری و گودبرداری,گودبرداری

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل:صورت موجودی,عرضه و تقاضای مستقل,پروژه ,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

پاورپوینت ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان:پاورپوینت ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان,ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان,استانداردهای طراحی ساختمان,طراحی ساختمان,ضوابط شهرداری,پروژه عمران,پروژه معماری

پاورپوینت فناوری و ساخت سازه های پیش ساخته و سازه های خرپایی:فناوری و ساخت سازه های پیش ساخته و سازه های خرپایی

پاورپوینت احداث باغ پسته:پاورپوینت احداث باغ پسته, احداث باغ پسته,باغ پسته, پسته,طرح احداث باغ پسته,تعداد درختان نر در باغ پسته,آب و هوای باغ پسته,زمین و جنس خاک باغ پسته,تهیه بذر باغ پسته,پسته کاری,طرز کاشت پسته,توصیه های کودی باغ پسته

پروپوزال تاثیر اختلال خواب بر عملکرد تحصیلی:پروپوزال ,اختلال خواب , عملکرد تحصیلی,توانایی مهارت حل مسئله