نمایش فایل: شبیه سازی شكل دهی ورقها با استفاده از فرمول بندی الاستو پلاستیك

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان شبیه سازی شكل دهی ورقها با استفاده از فرمول بندی الاستو پلاستیكرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:شبیه سازی ,شكل دهی ورقها , فرمول بندی, الاستو پلاستیك,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

امروزه شبیه سازی شكل دهی ورقها ، امكان بررسی رفتار ورق در حین شكل دهی و در نتیجه طراحی ابزار مناسب قبل از فرایند ساخت را فراهم می سازد. این مسئله به ویژه در ساخت قالب قطعات با ابعاد دقیق بسیار حائز اهمیت است و می تواند هزینه های ساخت قالب را بطور قابل ملاحظه ای كاهش دهد. در این میان برای رسیدن به دقت مورد نظر انتخاب یك مدل ریاضی مناسب برای تغییر شكل الاستیك پلاستیك ورق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق مهمترین فرمول بندیهای مورد استفاده در تغییر شكلهای الاستوپلاستیك با كرنشهای بزرگ در سی سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این بررسیها نشان می دهد كه فرمول بندی ارائه شده توسط Xiao Bruhns Meyers(2000) كه بطور اختصار X-B-M(2000) نوشته می شود بسیاری از نواقص فرمول بندیهای قبلی را برطرف نموده است. در این تحقیق فرمول بندی الاستوپلاستیك X-B-M (2000) برای شبیه سازی شكل دهی ورقها انتخاب شده است. در این فرمول بندی از نرخ تنش لگاریتمی بر مبنای اسپین لگاریتمی و نیز معیار كرنش لگاریتمی استفاده شده است.

در این بررسی همچنین فرمول بندیهای مختلف برای پوسته ها با سه ، پنج ، شش و هفت درجه آزادی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است

فهرست مطالب

خلاصه

مقدمه

شبیه سازی شكل دهی ورقها

فرضیات سینماتیكی در تغییر شكلهای الاستوپلاستیك همراه با چرخشها و كرنشهای بزرگ

انتخاب فرمول بندی الاستوپلاستیك مناسب برای شبیه سازی شكل دهی ورقها

مراحل تكوین فرمول بندی الاستوپلاستیك X-B-M(2000)

روش اجرای طرح

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چگونه در روزهای سال جدید زیباتر شویم؟:چگونه در روزهای سال جدید زیباتر شویم؟,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

دانلود پاورپوینت مدیریت مذاکره:دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره,تعریف مذاکره,عناصر مذاکره,چهار نوع وضعیت مذاکره مدیران,هدف ها و نتایج مذاکره,شاخص های مذاکره اثر بخش,فرآیند مذاکره,شناسایی طیف چانه زنی,تعریف طیف توافق در چانه زنی توزیعی,تفاوت های فرهنگی در مذاکرات,راهبرد های مذاکره,اهمیت نتایج ماهوی و رابطه ای در مذاکره,فنون مذاکره و انواع مذاکره

رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:سرمایه گذاری,فرصت, دارایی,رشد,ارزش دفتری سهام

پاورپوینت معرفی جوشکاری:جوشکاری,پاورپوينت جوشکاری,دانلود پاورپوينت جوشکاری,بهترین سقف سازه ای,انواع جوشکاری,پاورپوینت عمران,عمران

پاورپوینت حقوق خصوصی چیست:پاورپوینت حقوق خصوصی چیست,دانلود پاورپوینت حقوق خصوصی چیست,پاورپوینت رایگان حقوق خصوصی چیست,پاورپوینت تعریف حقوق خصوصی چیست,پاورپوینت مفهوم حقوق خصوصی چیست,پاورپوینت آشنایی با حقوق خصوصی,دانلود حقوق خصوصی چیست,حقوق خصوصی چیست,پروژه حقوق خصوصی چیست,تحقیق حقوق خصوصی چیست,دانلود پاورپوینت تعریف حقوق خصوصی چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم حقوق خصوصی چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با حقوق خصوصی,

پاورپوینت كنه های خرما و كنه های انجیر:دانلود پاورپوینت كنه های خرما و كنه های انجیر,پاورپوینت آماده بررسی انواع كنه های خرما و كنه های انجیر,پاورپوینت در مورد كنه های خرما و كنه های انجیر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ملاك های همسر گزینی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ملاك های همسر گزینی, پیشینه تحقیق ملاك های همسر گزینی,مبانی نظری ملاك های همسر گزینی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, ملاك های همسر گزینی

نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11:تاریخچه شهرداری,تاریخچه منطقه 11,وظایف شهرداری,نمودار سازمانی شهرداری,شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار,نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار,مقررات استخدامی شهرداری,تعداد پرسنل شهرداری منطقه 11,فعالیت های جاری شهرداری,شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری ,نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری ,نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری,

قاعده نفی سبیل:دانلود پژوهش قاعده نفی سبیل,دانلود مقاله قاعده نفی سبیل,دانلود پروژه قاعده نفی سبیل,دانلود پایان نامه قاعده نفی سبیل,دانلود رساله قاعده نفی سبیل

پاورپوینت تفسیر و تعبیر رویا:تفسیر و تعبیر رویا,پاورپوینت تفسیر و تعبیر رویا,دانلود پاورپوینت تفسیر و تعبیر رویا,تفسیر رویا,پاورپوینت تفسیر رویا,دانلود پاورپوینت تفسیر رویا,پاورپوینت تعبیر رویا,تعبیر رویا,دانلود پاورپوینت تعبیر رویا,روانشناسی,پاورپوینت روانشناسی ,دانلود پاورپوینت روانشناسی,تحقیق روانشناسی,دانلود تحقیق روانشناسی,رشته روانشناسی ,پروژه روانشناسی