خرید اینترنتی فایل بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان
کلمات کلیدی:قاضی محمد ,جمهوری کردستان

منطقه كردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دوره‌های مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی كمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بوده البته فقط در یك مدت كوتاه، در تاریخ معاصر منتهی در این برهه زمانی هم، این كار بسیار ناقص بوده و شامل كلیه جوانب نمی‌باشد چون در این تحقیق بیشتر به بررسی جنبه‌های از شخصیت و فعالیت قاضی محمد توجه شده است اما در طی آن سعی شده كه از كلیه جریاناتی كه قاضی محمد در آنها نقشی داشته مطالبی بیان شود. ابتدا سعی شده پیشینة پژوهش حاضر به دست آید، نتایجی كه كسب شد بدین شكل بود كه دو پایان نامه در مورد جمهوری كردستان نوشته شده كه یكی از پایان‌نامه‌ها در دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد و به كوشش آقای مولودی دربارة تحلیل جامعه شناختی جمهوری كردستان نوشته شده است و پایان نامه‌ای دیگر كه آقای سجادی با عنوان جمهوری كردستان نوشته در دانشگاه شهید بهشتی كه طی این پایان نامه به بررسی پدیده ناسیوناسیم كرد پرداخته‌اند. و در این پژوهش سعی شده است با یك رویكرد جدید و آن هم، نقش رهبری قاضی محمد در موضوع بررسی شود اكثر كتابهای كه به زبان فارسی در مورد این موضوع در دسترس است بسیار مختصر در مورد موضوع بحث نموده‌اند ولی در عین حال تعدادی از این كتابها با تزئینی و بیطرفانه حوادث را نقل نموده‌اند از جمله كتابی كه جدیداً (یك سال پیش) منتشر شده است به نام هویت تاریخی و مشكلات مردم كرد چون خود نویسنده كتاب درزمان جمهوری كردستان در مهاباد و دانش آموز سال دوم دبیرستان بوده است اگر چه اطلاعات بسیار مختصر ولی اطلاعات موثقی را ارائه می‌دهد و بیشتر كتابهای نوشته شده دیگر هم به زبان انگلیسی است كه تعدادی به فارسی ترجمه شده است.

بعضی از كتابهای مورد استفاده مثل چیشتی مجبور كه خاطرات سرافكندی است وی خودش عضو حزب بوده و از نزدیك جریانات را دیده و بسیار سودمند است و همچنین كتاب درك كینان كه از سرهنگهای ارتش بریتانیا در عراق بوده در فاصلهای سالهای جنگ دوم جوانی و از نزدیك با كردها آشنایی داشته است، مطالعه این كتابها كمك بزرگی برای ارائه این تحقیق نموده است. و از منابع اصلی این موضوع می‌باشند.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : وضعیت منطقه كردستان در اواخر جنگ جهانی دوم

الف – ورود روسها به منطقه

ب – تكاپوهای كردها

فصل دوم : كومله ژ . ك (ژیانده نه وی كردستان)

الف – شكل گیری كومله ژ . ك

ب – ورود قاضی محمد به كومله

ج – واقعه شهربانی مهاباد

د – معرفی قاضی محمد

ذ – فعالیتهای شوروی در منطقه و ارتباط آن با كومله

فصل سوم : حزی دمكرات

الف – فرآیند شكل گیری حزب دمكرات

ب – تأسیس حزب و اهداف آن

ج – ورود بارزانیها به ایران و اعلام جمهوری

فصل چهارم : یكسال حكومت كردستان

الف – اقدامات و فعالیتهای جمهوری كردستان در منطقه

ب – مناسبات و روابط فرقه دمكرات كردستان و آذربایجان

فصل پنجم : الف – علل و عوامل فروپاشی جمهوری كردستان

1-عوامل داخلی

2-عوامل خارجی

ب – ورود نیروهای دولت مركزی به منطقه و تسلیم شدن قاضی محمد

ج- محاكمه قاضی محمد

د – اتهامات قاضی محمد

ذ – دفاعیات قاضی محمد

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

خار پوستان:پاورپوینت خار پوستان,دانلود پاورپوینت خار پوستان,خرید پاورپوینت خار پوستان,دانلود و خرید پاورپوینت خار پوستان,خارپوستان,خارپوست چیست

بررسی آسیب های زیست محیطی معدن بوکسیت جاجرم و کارخانه فرآوری آلومینای جاجرم:آسیب های زیست محیطی ,معدن بوکسیت, جاجرم, کارخانه فرآوری آلومینای جاجرم,پروژه,تحقیق,مقاله ,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر:پرسشنامه سازگاری زن و شوهر,پرسشنامه ,سازگاری زن و شوهر

پاورپوینت انواع آجرهای ساختمانی:انواع آجرهای ساختمانی,پاورپوینت انواع آجرهای ساختمانی,دانلود پاورپوینت انواع آجرهای ساختمانی,انواع آجر,دانلود مقاله انواع آجرهای ساختمانی,مقاله انواع آجرهای ساختمانی,پروژه انواع آجرهای ساختمانی,دانلود پروژه انواع آجرهای ساختمانی,جزوه انواع آجرهای ساختمانی,دانلود انواع آجرهای ساختمانی,پژوهش انواع آجرهای ساختمانی,دانلود پژوهش انواع آجرهای

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه:تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه,شرکت های سهامی,ساختار سرمایه,سود خالص,دانلود پروژه حسابداری,پروژه حسابداری,مقاله تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه,تحقیق ساختار سرمایه,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی:گزارشی از نگرانیهای اروپا ,ناتو تكنولوژیكی ,گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تكنولوژیكی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري در مدیریت مالی:مديريت دارايي هاي جاري در مدیریت مالی

پاورپوینت برج های دو قلو پتروناس:دانلود پاورپوینت برج های دو قلو پتروناس,برج های دو قلو پتروناس,ساختمان های بلند,پاورپوینت بررسی و تحلیل برج های دو قلو پتروناس,سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند,درس سازه نو,تحولات ساختاری ساختمانهای بلند,پاورپوینت برج های دو قلو پتروناس

پاورپوینت ترازنامه مالی چیست:پاورپوینت ترازنامه مالی چیست,دانلود پاورپوینت ترازنامه مالی چیست,پاورپوینت رایگان ترازنامه مالی چیست,پاورپوینت ترازنامه چیست,پاورپوینت تراز مالی چیست,پاورپوینت مفهوم ترازنامه مالی,پاورپوینت تعریف ترازنامه مالی,دانلود ترازنامه مالی چیست,ترازنامه مالی چیست,تحقیق ترازنامه مالی چیست,پروژه ترازنامه مالی چیست,دانلود پاورپوینت ترازنامه چیست,د

پاورپوینت بررسی هندسه ارگانیک در معماری:بررسی هندسه ارگانیک در معماری ,پاورپوینت بررسی هندسه ارگانیک در معماری ,پاورپوینت, هندسه ارگانیک در معماری , هندسه ارگانیک , معماری ,ارگانیک