خرید آنلاین فایل طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری
کلمات کلیدی:صرفه جویی آب ,آماری,کمبود آب,کاهش مصرف آب

شرح مختصر:

كمبود آب در ایران یكی از عوامل محدود كننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل یك فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نكرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یك اصل اساسی و ضروری است كه این مهم جز با ایجاد یك نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمین آب كشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و كمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.

در نگرش جدید جهانی، آب كالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هر چند آب یكی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به كاهش می باشد.

موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، كشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر كاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش كشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در كاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول:کلیات

چکیده

مقدمه

مسئله تحقیق

کلیات تحقیق

روش شناسی

اهداف تحقیق

زمان اجرای نظرسنجی

پرسشنامه نظرسنجی

روش گرد آوری اطلاعات

جامعه نمونه

پرسشنامه

فصل دوم:پیشینه پژوهش

مقدمه

ادبیات و پیشینه ی تحقیق

الگوی مصرف و تلفات آب شهری

جدول ۱- الگوی توصیه شده مصارف سرانه خانگی برحسب لیتر در روز (تا سال ۱۳۹۰)

جدول ۳- جزئیات مصرف سرانه خانگی در تهران (۱۳۶۵)

جدول ۵- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی استانهای کشور

جدول ۶- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی کشورها

عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری

جدول ۷- مقایسه میانگین فروش آب شهری و قیمت تمام شده آن در سال ۱۳۷۵

آب صنعت

فصل سوم:تجزیه و تحلیل داده ها

چکیده

جنس پاسخ‌گویان

جدول شماره ۱- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس جنس

نمودار شماره ۱- پراکندگی جنسی پاسخ‌گویان

سن پاسخ‌گویان

جدول شماره ۲- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس سن

نمودار شماره ۲- پراکندگی سنی پاسخ‌گویان

سطح تحصیلات پاسخ‌گویان

جدول شماره ۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس تحصیلات

نمودار شماره ۳- پراکندگی تحصیلی پاسخ‌گویان

به نظر شما صرفه‌جویی یعنی چه ؟

جدول شماره ۴- توزیع پاسخ‌گوها بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه جویی

نمودار شماره ۴- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه‌جویی

در مصرف چه چیزهایی می توان صرفه جویی کرد؟

جدول شماره ۵- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی

نمودار شماره ۵- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی

شما تا چه اندازه در مصرف آب صرفه‌جویی می کنید؟

جدول شماره ۶- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب

نمودار شماره ۶- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب

در صورت عدم صرفه جویی در مصرف آب چه مشکلاتی برای مردم به وجود می آید ؟

جدول شماره ۷- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلاتی که بر اثر عدم صرفه‌جویی در مصرف آب به وجود می آید

نمودار شماره ۷- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلات عدم صرفه جویی درمصرف آب

به نظر شما برای صرفه جویی در مصرف آب چه کار می شه کرد؟

جدول شماره ۸ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب

نمودار شماره ۸- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب

به نظر شما کدامیک از رسانه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نقش مهمتری دارند؟

جدول شماره ۹ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها در مورد اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی

نمودار شماره ۹- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی

تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

جدول شماره ۱۰ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی

نمودار شماره ۱۰- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی

نمودار چند بر فراوانی

نمودار جعبه ای :

نمودار ساقه و برگ

سوال ۱۱- را یو در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهد؟

جدول شماره ۱۱- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه جویی

نمودار شماره ۱۱- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی

روزنامه‌ها در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهند؟

جدول شماره ۱۲- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی

نمودار شماره۱۲- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی

شهرداری برای صرفه‌جویی آب چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

جدول شماره ۱۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی

نمودار شماره۱۳- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی

نمودار میله ای

نمودار جعبه ای

نمودار ساقه و برگ

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری‌

پیشنهادات

مشکلات تحقیق

محدودیت های تحقیق

منابع و ماخذ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی:مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی ,مقاله مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی ,جزوه مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی ,تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت زندگی نامه فردریک تیلور:پاورپوینت زندگی نامه فردریک تیلور,دانلود پاورپوینت زندگی نامه فردریک تیلور,پاورپوینت رایگان زندگی نامه فردریک تیلور,پاورپوینت زندگینامه فردریک تیلور,پاورپوینت آشنایی با فردریک تیلور,دانلود زندگی نامه فردریک تیلور,زندگی نامه فردریک تیلور,تحقیق زندگی نامه فردریک تیلور,پروژه زندگی نامه فردریک تیلور,دانلود پاورپوینت زندگینامه فردریک تیلور,دانلود پاورپوینت آشنایی با فردریک تیلور,

پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات:پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری,پاورپوینت مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری ,پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات ,پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دکتر مرادی و بیات ,پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دکتر مرادی و بیات,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب:مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب,مبانی نظری پایان نامه اضطراب,مبانی و پیشینه نظری اضطراب,فصل دوم پایان نامه اضطراب,مبانی نظری اضطراب,مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش اضطراب,اضطراب

پاورپوینت ملاحظات معماری در پدافند غیر عامل:پاورپوینت ملاحظات معماری در پدافند غیر عامل,پاورپوینت, ملاحظات معماری در پدافند غیر عامل, معماری در پدافند غیر عامل,معماری ,پدافند غیر عامل

پاورپوینت مبلمان شهری:معماری,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود مقاله معماری,دانلود پروژه معماری,دانلود تحقیق معماری,طراحی مبلمان شهری,مبلمان شهری,دانلود پاورپوینت مبلمان شهری ,پاورپوینت مبلمان شهری ,دانلود پروژه مبلمان شهری ,پروژه مبلمان شهری ,دانلود تحقیق مبلمان شهری,تحقیق مبلمان شهری ,دانلود جزوه مبلمان شهری ,جزوه مبلمان شهری ,دانلود پژوهش مبلمان شهری,

آزمون استخدامی مهندسی مواد و متالورژی« قسمت دوم FE2»:دانلود آزمون استخدامی (مهندسی مواد و متالورژی),آزمون استخدامی (مهندسی مواد و متالورژی),آزمون استخدامی ,جزوه,مقاله,پایان نامه ,پروژه ,پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله ,دانلود پایان نامه ,دانلود پروژه, دانلود پژوهش

پاورپوینت پکیج مکانیک خاک:دانلود پاورپوینت پکیج مکانیک خاک,مکانیک خاک,پی,جزوه مکانیک خاک,آزمایش های خاک,پاورپوینت پکیج مکانیک خاک,پکیج مکانیک خاک,FOUNDATION DESIGN,SOIL NAILING,فایل های مکانیک خاک,پاورپوینت بررسی مکانیک خاک

شركت های سهامی:شركت های سهامی,مقاله شركت های سهامی,جزوه شركت های سهامی,تحقیق شركت های سهامی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت بررسی رابطه انسان و طبیعت باغ های ایرانی:پاورپوینت رابطه انسان و طبیعت باغ های ایرانی,دانلود پاورپوینت رابطه انسان و طبیعت باغ های ایرانی,دانلود پاورپوینت طبیعت باغ های ایرانی,پاورپوینت باغ های ایرانی,رابطه انسان,بررسی پاورپوینت رابطه انسان و طبیعت باغ های ایرانی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق