خرید آنلاین فایل دانلود پروژه چوب

دانلود پروژه چوب
کلمات کلیدی:خواص چوب ,خواص فیزیكی چوب,رطوبت چوب,هدایت حرارت در چوب,گرمای ویژه چوب,خواص مكانیكی چوب,دوام چوب,رطوبت چوب ,میزان رطوبت در چوب,چوب از نظر مصرف,معایب چوب,آفات چوب,قابلیت اشتعال چوب,حفاظت از چوب,اشباع چوب,اتصالات چوب ,اتصالات چوبی,ساختمان چوب,كاركردن چوب,نقطه اشباع چوب,علت تغییر شكل دادن چوب,خشك كردن چوب,انواع چوبهایی كه در ساخت

پروژه چوب

این محصول در قالب فایل word و در 182 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

مقدمه و تاریخچه

فرانك لویداریت در مورد چوب میگوید

ساختار درخت

ساختار قابل رؤیت

چوب ها از نقطه نظر بافت به دو دسته تقسیم میشوند

سخت چوب ها

نرم چوب ها

خواص چوب

خواص فیزیكی چوب

رطوبت چوب

هدایت حرارت در چوب

تغییر ابعاد بر اثر حرارت ( انقباض و انبساط )

گرمای ویژه چوب

قابلیت سوختن و قدرت انرژی زایی

انتقال و انتشار صوت

جذب و تخفیف صدا

هدایت الكتریكی

هم گشیدگی و واكشیدگی

رنگ و بو

خواص مكانیكی چوب

مقاومت خمشی

تاب ضربه ای

تاب كششی

دوام چوب

خواص شیمیایی

اثر هوا ، اكسیرژن و آب بر سلولز

اثر حرارت

اثر اسیدها

اثر قلیاها

خواص كاربردی

رطوبت چوب

میزان رطوبت در چوب

چوب دارای آب آزاد یا چوب تر

چوب نم دار

چوب خشك

چوب خشك مطلق

تغییر حجم در مقاطع چوبی

اشكال گوناگون

چوب از نظر مصرف

چوبهای گرد

چوب های بریده شده

انواع چوب های بریده شده

چهار تراش

بینه

تخته

الوار

چوب های ورقه ای

چوب های مصنوعی

تخته چند لایی

تخته خرده چوب ( نئوپان )

تخته فیبرها

صفحات چوب ـ سیمان

كانتكس

آندولین

تخته های گلولام

معایب چوب

معایب هنگام رویش درخت

گره ها

تغییر جهت تارهای چوب

ترك ( شكاف و گسیختگی )

پیچ خوردگی درخت

یكطرفه روئیدن درخت

( رشد غیر مركزی )

اعوجاج

روی هم افتادگی

دو مركزی بودن

آفات چوب

قارچ ها و میكر ارگانیسم ها

حشرات

قابلیت اشتعال چوب

حفاظت از چوب

پوشاندن سطح چوب با مواد مختلف

لاك

ورنی ها

رنگ ها

بتانه

اشباع چوب

روش های اشباع

با فشار

بدون فشار

سوزاندن سطح چوب

موارد استفاده چوب در ساختمان چوب در سازه و اسكلت ساختمان

چوب به عنوان مصالح كمكی

چوب به عنوان مصالح

برای معماری داخلی

پوشش های چوبی

درها و پنجره های چوبی

تیغه های جداكننده چوبی

كارهای چوبی تزئینی

اتصالات چوب

اتصالات چوبی

میخ ، پیچ و سایر وسایئل اتصال

چسب ها

مشخصات چسب خوب

حمل و نقل و نگهداری

ساختمان چوب

كاركردن چوب

آب موجود در چوب به دو دسته تقسیم میشود

نقطه اشباع چوب

رطوبت تعادل

علت تغییر شكل دادن چوب

خشك كردن چوب

1- خشك كردن چوب در هوای آزاد

2- خشك كردن چوب در كوره

انواع كورهای چوب خشك كنی

زیانهای ناشی از خشك كردن چوب

1- ركود سرمایه

2- تغییر شكل

3- كج شدن چوب

قسمتهای مختلف یك درخت

انواع چوبهایی كه در ساختمان مصرف میشوند

تفاوتهای درختان سوزنی برگ و پهن برگ

وزن مخصوص چوب

نقوش چوب

1- نقوش ایجاد شده در اثر رنگ

2- نقوش ایجاد شده در اثر الیاف

معایب چوب

1- گره ها

2- پیچ خوردگی درخت

3- بد روئیدن درخت

4- شكاف و گسیختی

2- معایبی كه بعد از قطع درخت ممكن است در چوب ایجاد شود :

1- قطع كردن درخت

2- حمل درخت به كارخانه

3- پوست كندن درخت

4- خشك كردن الوار

5- محافظت چوب بعد از خشك كردن

6- محافظت چوب پس از مصرف

7- محافظت چوب در مقابل حشرات چوب خوار

تشخیص معایب چوب

عمر چوب

عمل آوردن چوب

چوبهایی كه در ساختمان مصرف میشود

1- نئوپان

2- تخته سه لا

3- روكش

تهیه روكش

4-فیبر

فرمیكا

پاركت یا فرش چوبی

كلیات

مواد متشكله

هیگرو سكپی یا میزان مكش آب ـ وضع فیزیكی

وضع مكانیكی چوب

معایب چوب

انواع چوب عمل شده (‌مواد افزونی )

موادی كه به چوب میزنند

برش ها

چوب ساختمانی

ساختمان درخت

بریده درخت

بریدن الوار و تخته

خشك كردن چوب

كاركردن چوب

عیب های چوب

بهتر كردن جنس چوب

چوبهای ساختمانی

چوبهای ساختگی

تخته فنری

تخته پوك

گرده چوب ساختگی

ویژگیهای چوبهای ساختمانی

تخته خرده چوب

تعریف تخته خرده چوب

طبقه بندی تخته خرده چوب بر اساس روش ساخت ( نوع پرس كردن )

تخته ها ی حاصل از پرس صفحه ای صاف

تخته های حاصل از پرس غلتكی ( پرس بی انتها )

تخته های تولید شده با پرس قالبی ( قالب گیری شده )

طبقه بندی تخته خرده چوب بر اساس چگونگی سطح ( رویه )

تخته خرده چوب بدون روكش

تخته خرده چوب با روكش طبیعی ( چوبی )

تخته خرده چوب با روكش مصنوعی

تخته خرده چوب لعاب دار ( لاك كاری شده)

تخته لایه

تعریف تخته لایی

لایه خارجی ( نمایی )

لایه مركزی ( مغز )

لایه میانی

گونه های چوبی مور مصرف در تخته چند لایه

انواع تخته لایه

تخته لایه دراز تار

تخته لایه پهنا تار

تخته لایه متعادل

تخته لایه مطبق

تخته لایه اختر تار

تخته لایه با مغزی تخته خرده چوب مجوف (‌سوراخ دار )

تخته لایه مختلط

تخته لایه قالبی

تخته لایه همگن

تخته لایه ناهمگن

استاندارد و درجه بندی تخته چند لایه

موارد مصرف تخته چند لا

كارهای ساختمانی

كارهای صنعتی

مصارف دیگر

تخته فیبر

تعریف تخته فیبر

انواع تخته فیبر از لحاظ فرایند تولید

موارد مصرف تخته فیبر

محصولات بیرونی

محصولات درونی

محصولات صنعتی

M.D.F

تخته فیبر نیمه سخت

تخته فیبر سخت

روكوب گونیایی

روكوب مربعی

H.P.L

خصوصیات روكش فرمیكا

مقاومتهای رطوبتی

مقاومت حرارتی

سایر مقاومت ها

H.D.F

تخته فیبر سخت ( HDF)

روكوب گونیایی

روكوب مربعی

كفپوشهای hdf

لایه این پاركتها به صورت زیر است

پنل های معدنی

پانل های چوب و سیمان : (C.B )

موارد مصرف پانلهای چوب و سیمان : ( C.B)

پانلهای چوب و گچ ( G.F.B)

موارد مصرف پانلهای چوب و گچ: (G.F.B )

پانلهای چوب و لاستیك

كابینت

انواع سیستم آشپزخانه

مواد اولیه مورد استفاده در ساخت كابینت

نوع پشت بند

نوع كابینت

الف MDF

پشت بند كابینت

پایه كابینت

روش علمی ساخت كابینت

رعایت نكات فنی و حفاظتی پس از نصب كابینت

نكات فنی

نكات حفاظتی

گونه های مختلف چوبی و روكش ها

توسكا Alnus

راش Brich

ملج

افرا Maple

گردو

چنار

بلوط

تبریزی

ممرز

كاج ایرانی ( روس )

نراد

ماهاگونی یا آكاژو

اكونه ( گابون )

ساج ( تیك )

چوب آبنوس

چوب ا فرای سیاه

چوب والسا ـ بالسا

زبان گنجشك ( ون )

چوب شمشاد

چوب لاله درختی

چوب كاج بلسان ( Balsam fir)‌

ویژگیهای چوبهای مختلف مورد مصرف در مبل سازی

روكش

طبقه بندی روكشها از نظر كاربرد

روكشهای نمایی

روكشهای تجاری

روكشهای بسته بندی

گونه های مورد مصرف در تهیه روكش

موارد مصرف روكش

منابع مهم تولید روكش در ایران

روكش مصنوعی

منابع و مأخذ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382":بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382, بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382,مقاله بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382,تحقیق بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش

مبانی نظری بانکداری اینترنتی ، تجارت الکترونیک:مبانی نظری,بانکداری اینترنتی ، تجارت الکترونیک,تجارت الکترونیک

بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایرن و مصر:شرکت در قتل عمد ,حقوق کیفری ایرن,حقوق کیفری مصر,قتل عمد ,شرکت در قتل ,قاتل ,مقتول ,اعدام ,حبس ابد,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت شخصیت شناسی از روی رنگ چشم ها:پاورپوینت شخصیت شناسی از روی رنگ چشم ها,دانلود پاورپوینت شخصیت شناسی از روی رنگ چشم ها,دانلود شخصیت شناسی از روی رنگ چشم ها,شخصیت شناسی از روی رنگ چشم ها ,شخصیت شناسی ,رنگ چشم,دانلود,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی

پاورپوینت مسجد جامع عتیق اصفهان:مسجد جامع عتیق اصفهان, پاورپوینت مسجد جامع عتیق اصفهان, دانلود پاورپوینت مسجد جامع عتیق اصفهان,ارزشهای معماری مسجد جامع ,پاورپوینت ارزشهای معماری مسجد جامع ,دانلود پاورپوینت ارزشهای معماری مسجد جامع ,مسجد جامع اصفهان ,پاورپوینت مسجد جامع اصفهان ,دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان ,معماری مسجد جامع اصفهان ,پاورپوینت معماری مسجد جامع اصفهان

آلودگی هوا:آلودگی هوا,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله آلودگی هوا,پژوهش آلودگی هوا,تحقیق آلودگی هوا,پروژه آلودگی هوا

بررسی علل وجود فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی:بررسی علل وجود فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی, علل وجود فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی,بررسی علل وجود فاصله انتظارات بین حسابرسان , استفاده کنندگان گزارش حسابرسی

پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1:پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1,دانلود و خرید پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1,خرید و دانلود پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1,خرید پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1,دانلود پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1,مهندسی نرم افزار,خرید و دانلود پروژه مهندسی نرم افزار,پروژه پاورپوینت کامپیوتر,اهورا فایل,فروشگاه فایل اهورا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژ

پاورپوینت خواب مصنوعی (حالت هیپنوز):پاورپوینت خواب مصنوعی (حالت هیپنوز),دانلود پاورپوینت خواب مصنوعی (حالت هیپنوز),دانلود خواب مصنوعی (حالت هیپنوز),خواب مصنوعی (حالت هیپنوز),تحقیق خواب مصنوعی (حالت هیپنوز),دانلود تحقیق خواب مصنوعی (حالت هیپنوز),پروژه خواب مصنوعی (حالت هیپنوز),دانلود پروژه خواب مصنوعی (حالت هیپنوز),روانشناسی ادراک و احساس,پاورپوینت روانشناسی ادراک و احساس,د

پاورپوینت نمایش های آیینی در ایران:نمایش های آیینی در ایران,دانلود پاورپوینت نمایش های آیینی در ایران